INFOGRAPHIC 19/11/2019 13:49 PM

Infographic: 07 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

19/11/2019 13:49 PM

Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

Quý Nguyễn – Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,870

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn