Hướng dẫn theo dõi thi hành án hành chính

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/06/2024 16:01 PM

Nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính được hướng dẫn tại Công văn 431/TCTHADS-NV3 ngày 17/02/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Hướng dẫn theo dõi thi hành án hành chính

Hướng dẫn theo dõi thi hành án hành chính (Hình từ Internet)

Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn theo dõi thi hành án hành chính

Công văn 431/TCTHADS-NV3 ngày 17/02/2023 thay thế Công văn 16/TCTHADS-NV3 ngày 05/01/2021 và Công văn 668/TCTHADS-NV3 ngày 04/3/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính. Nội dung cụ thể về hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính như sau:

(1) Về phạm vi bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thực hiện theo dõi

Cơ quan THADS thực hiện theo dõi thi hành án hành chính đối với: (1) bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao có nội dung chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khởi kiện và (2) bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao có nội dung không chấp nhận hoặc bác yêu cầu khởi kiện nhưng đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án.

Đối với những bản án, quyết định của Tòa án có nội dung không chấp nhận hoặc bác yêu cầu khởi kiện và đồng thời chưa có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án, mặc dù cơ quan THADS không thực hiện theo dõi về nội dung vụ việc nhưng vẫn phải thống kê về số lượng các bản án, quyết định do Tòa án chuyển giao để phục vụ cho công tác thống kê, báo cáo theo quy định.

(2) Về các nội dung trách nhiệm theo dõi thi hành án hành chính

- Đối với bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao có nội dung chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khởi kiện: Cơ quan THADS thực hiện các nội dung theo dõi thi hành án hành chính quy định tại Điều 14 Nghị định 71/2016/NĐ-CP.

- Đối với bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao có nội dung không chấp nhận hoặc bác yêu cầu khởi kiện nhưng đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án: Cơ quan THADS thực hiện các nội dung theo dõi thi hành án hành chính quy định tại Điều 14 Nghị định 71/2016/NĐ-CP (trừ khoản 2 Điều 14 Nghị định 71/2016/NĐ-CP về trách nhiệm thông báo nghĩa vụ tự nguyện thi hành án cho người phải thi hành án).

(3) Về trình tự, thủ tục theo dõi thi hành án hành chính

- Đối với bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao có nội dung chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khởi kiện: Cơ quan THADS thực hiện trình tự, thủ tục theo dõi thi hành án hành chính theo Quyết định 1130/QĐ-TCTHADS ngày 16/10/ 2018 của Tổng cục THADS ban hành Quy trình theo dõi thi hành án hành chính áp dụng trong hệ thống THADS.

- Đối với bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao có nội dung không chấp nhận hoặc bác yêu cầu khởi kiện nhưng đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án: Cơ quan THADS thực hiện trình tự, thủ tục theo dõi thi hành án hành chính theo Quyết định 1130/QĐ-TCTHADS (trừ khoản 1 mục 1 phần III về việc ra văn bản thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án).

(4) Về thống kê, báo cáo: Tổng cục THADS sẽ tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư thay thế Thông tư 06/2019/TT-BTP quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi thi hành án hành chính bảo đảm phù hợp và sẽ hướng dẫn thực hiện sau khi Thông tư thay thế Thông tư 06/2019/TT-BTP được ban hành.

Trần Trọng Tín

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 451

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn