Quy định về thu xếp việc lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
21/06/2024 15:00 PM

Nội dung bài viết trình bày quy định về thu xếp việc lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế dựa trên quy định pháp luật hiện hành.

Quy định về thu xếp việc lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế

Quy định về thu xếp việc lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế (Hình ảnh từ Internet)

1. Quy định về thu xếp việc lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế

Tại Điều 11 Quy định 02-QĐi/TW ngày 18/7/2018 quy định về việc thu xếp lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế như sau:

* Lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế của Trung ương Đảng

- Các cơ quan, tổ chức Việt Nam có nhu cầu hoặc khi được đối tác yêu cầu, liên hệ với Ban Đối ngoại Trung ương để trao đổi về việc kiến nghị lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế phù hợp với quan hệ đối ngoại và các quy định của Đảng.

- Ban Đối ngoại Trung ương là đầu mối tiếp nhận, xử lý các đề xuất, kiến nghị việc lãnh đạo Đảng hoặc phân công, ủy quyền để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thay mặt lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế; chịu trách nhiệm chủ trì, thu xếp, chuẩn bị nội dung tiếp khách, bố trí phiên dịch và đưa tin lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế (nếu có).

- Các cơ quan, tổ chức chủ trì đón khách chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết về phía khách và quan hệ đối ngoại với phía khách, đề xuất kiến nghị nội dung trao đối với khách cho Ban Đối ngoại Trung ương, báo cáo lãnh đạo trước khi tiếp, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương hướng dẫn, bố trí cho khách đến chào, hội kiến lãnh đạo theo đúng các quy định về lễ tân.

* Tiếp khách quốc tế của cơ quan, tổ chức đảng

Trường hợp các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp khách quốc tế về công việc của riêng cơ quan được phân công phụ trách thì cơ quan đó có trách nhiệm trao đổi, thống nhất với Ban Đối ngoại Trung ương để thu xếp, chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của lãnh đạo (bao gồm cả việc đưa tin và nội dung đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu cần thiết).

2. Quy định về thu xếp khách nước ngoài chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tại Điều 32 Nghị định 18/2022/NĐ-CP hướng dẫn thu xếp khách nước ngoài chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam như sau:

- Cơ quan chủ quản thu xếp cho khách nước ngoài chào lãnh đạo Đảng thông qua Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; chào Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thông qua Văn phòng Chủ tịch nước; chào Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thông qua Văn phòng Chính phủ; chào Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội thông qua Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

- Cơ quan chủ quản thu xếp cho khách nước ngoài chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước có trách nhiệm thông báo Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan kết quả các cuộc tiếp để phối hợp triển khai thực hiện.

- Bộ Ngoại giao làm đầu mối, thông qua Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tham mưu, kiến nghị và thu xếp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp các Đại sứ và Trưởng Đại diện.

3. Quy định về bố trí xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường

Tại Điều 15 Quy định 02-QĐi/TW ngày 18/07/2018 quy định về việc bố trí xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường như sau:

- Đối với xe của người đứng đầu đảng cầm quyền của các nước láng giềng có chung đường biên giới và các nước xã hội chủ nghĩa thăm cấp nhà nước, thăm chính thức có 8 mô-tô hộ tống; có xe cảnh sát dẫn đường. Mô-tô hộ tống chỉ áp dụng trong các hoạt động chính thức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với các chuyến thăm làm việc, thăm cá nhân, quá cảnh của người đứng đầu đảng cầm quyền của các nước láng giềng có chung đường biên giới và các nước xã hội chủ nghĩa, có xe cảnh sát dẫn đường.

- Đối với các chuyến thăm chính thức, thăm làm việc, quá cảnh của đoàn các đảng cầm quyền của các nước láng giềng có chung đường biên giới và các nước xã hội chủ nghĩa, cấp từ Ủy viên Trung ương Đảng và tương đương trở lên, có xe cảnh sát dẫn đường.

- Đối với chuyến thăm của lãnh đạo các đảng nước ngoài khác: Ban Đối ngoại Trung ương căn cứ vào mức độ quan hệ đối đẳng, tính chất chuyến thăm và vị trí của trưởng đoàn khách, đề xuất việc bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 242

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn