Trường hợp huỷ bỏ quyết định tuyển dụng công chức đối với người tập sự mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
19/06/2024 16:45 PM

Nội dung bài viết trình bày về việc huỷ bỏ quyết định tuyển dụng công chức đối với người tập sự dựa trên quy định pháp luật hiện hành.

Trường hợp huỷ bỏ quyết định tuyển dụng công chức đối với người tập sự mới nhất

Trường hợp huỷ bỏ quyết định tuyển dụng công chức đối với người tập sự mới nhất (Hình ảnh từ Internet)

1. Các ngạch công chức và quy định về việc bổ nhiệm vào ngạch công chức mới nhất

Tại Điều 42 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức 2020) quy định về ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức như sau:

* Ngạch công chức bao gồm:

- Chuyên viên cao cấp và tương đương;

- Chuyên viên chính và tương đương;

- Chuyên viên và tương đương;

- Cán sự và tương đương;

- Nhân viên.

- Các ngạch khác theo quy định của Chính phủ

* Việc bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Người được bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch;

- Việc bổ nhiệm vào ngạch phải đúng thẩm quyền và bảo đảm cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

* Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự;

- Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch;

- Công chức chuyển sang ngạch tương đương.

2. Quy định về bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự

Tại Điều 23 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về việc bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự như sau:

- Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP; người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản. Các văn bản này được gửi người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của người tập sự và nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn tập sự, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.

3. Trường hợp huỷ bỏ quyết định tuyển dụng công chức đối với người tập sự

Tại Điều 24 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về việc huỷ bỏ quyết định tuyển dụng công chức đối với người tập sự như sau:

- Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

- Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định bằng văn bản huỷ bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

- Người tập sự bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng được cơ quan sử dụng công chức trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

4. Chế độ đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

Tại Điều 22 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về chế độ đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự như sau:

- Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

- Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 138/2020/NĐ-CP trong các trường hợp sau:

+ Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

+ Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

- Công chức được cơ quan, tổ chức phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ 

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 685

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn