Quy định về sử dụng đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
11/06/2024 16:00 PM

Từ ngày 10/06/2024 thì việc sử dụng đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sẽ được thực hiện theo quy định trong Nghị định 44/2024/NĐ-CP.

Quy định về sử dụng đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Quy định về sử dụng đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Hình từ Internet)

1. Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 44/2024/NĐ-CP thì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và vùng đất gắn với công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (nếu có), gồm:

- Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường.

- Cầu đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ.

- Hầm đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với hầm đường bộ.

- Bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với bến phà đường bộ; cầu phao và công trình phụ trợ gắn liền với cầu phao.

- Trạm kiểm tra tải trọng xe.

- Trạm thu phí đường bộ.

- Bến xe.

- Bãi đỗ xe.

- Nhà hạt quản lý đường bộ.

- Trạm dừng nghỉ.

- Kho bảo quản vật tư dự phòng.

- Trung tâm quản lý và giám sát giao thông (Trung tâm ITS)/Trung tâm quản lý, điều hành giao thông.

- Phần đất hành lang an toàn đường bộ đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Trung tâm cứu hộ, cứu nạn giao thông đường bộ.

- Hệ thống công nghệ thông tin, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý tài sản, điều hành giao thông đường bộ.

- Các công trình, thiết bị khác của đường bộ theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ.

2. Quy định về sử dụng đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 44/2024/NĐ-CP thì việc sử dụng đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như sau:

- Trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật về đất đai, cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai giao cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương có văn bản gửi lấy ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cơ quan quản lý tài sản ở trung ương quản lý), cơ quan quản lý đường bộ ở địa phương (đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cơ quan quản lý tài sản ở địa phương quản lý); trường hợp tài sản liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai phải đồng thời có văn bản gửi lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Văn bản lấy ý kiến cần nêu rõ lý do thu hồi đất; diện tích đất thu hồi; sự phù hợp của việc thu hồi đất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt, sự phù hợp của vị trí mới được bố trí để đầu tư xây dựng tài sản thay thế (nếu có) và các nội dung cần thiết khác.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai:

+ Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cơ quan quản lý tài sản ở trung ương quản lý, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan có ý kiến về việc thu hồi đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cơ quan quản lý tài sản ở địa phương quản lý, cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan có ý kiến về việc thu hồi đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và xử lý tài sản sau khi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thu hồi đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 384

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn