Hướng dẫn thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
07/06/2024 13:59 PM

Hướng dẫn thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân là nội dung được quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

Hướng dẫn thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Hướng dẫn thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (Hình từ Internet)

1. Dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân là gì?

Theo quy định tại khoản 1, 5 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP thì dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân được định nghĩa như sau:

- Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

- Bảo vệ dữ liệu cá nhân là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 13/2023/NĐ-CP thì thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân như sau:

- Trường hợp phát hiện xảy ra vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân thông báo cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) chậm nhất 72 giờ sau khi xảy ra hành vi vi phạm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Trường hợp thông báo sau 72 giờ thì phải kèm theo lý do thông báo chậm, muộn.

Mẫu số 03

- Bên Xử lý dữ liệu cá nhân phải thông báo cho Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân một cách nhanh nhất có thể sau khi nhận thấy có sự vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Nội dung thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân:

+ Mô tả tính chất của việc vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm: thời gian, địa điểm, hành vi, tổ chức, cá nhân, các loại dữ liệu cá nhân và số lượng dữ liệu liên quan;

+ Chi tiết liên lạc của nhân viên được giao nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân;

+ Mô tả các hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra của việc vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân;

+ Mô tả các biện pháp được đưa ra để giải quyết, giảm thiểu tác hại của hành vi vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Trường hợp không thể thông báo đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, việc thông báo có thể được thực hiện theo từng đợt, từng giai đoạn.

- Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân phải lập Biên bản xác nhận về việc xảy ra hành vi vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, phối hợp với Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) xử lý hành vi vi phạm.

- Tổ chức, cá nhân thông báo cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) khi phát hiện các trường hợp sau:

+ Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với dữ liệu cá nhân;

+ Dữ liệu cá nhân bị xử lý sai mục đích, không đúng thỏa thuận ban đầu giữa chủ thể dữ liệu và Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân hoặc vi phạm quy định của pháp luật;

+ Không bảo đảm quyền của chủ thể dữ liệu hoặc không được thực hiện đúng;

+ Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 515

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn