Cách xử lý tài sản chìm đắm ngẫu nhiên trục vớt được trong nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
05/06/2024 16:45 PM

Thẩm quyền xử lý tài sản chìm đắm và cách xử lý tài sản chìm đắm ngẫu nhiên trục vớt được trong nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam được quy định tại Điều 282 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015.

Cách xử lý tài sản chìm đắm ngẫu nhiên trục vớt được trong nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam

Cách xử lý tài sản chìm đắm ngẫu nhiên trục vớt được trong nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam (Hình từ internet)

1. Tài sản chìm đắm là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 276 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 thì tài sản chìm đắm là tàu thuyền, hàng hóa hoặc vật thể khác chìm đắm hoặc trôi nổi trong vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam hoặc dạt vào bờ biển Việt Nam.

2. Cách xử lý tài sản chìm đắm ngẫu nhiên trục vớt được trong nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam 

Theo quy định tại Điều 282 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 thì tài sản chìm đắm ngẫu nhiên trục vớt được trong nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam được xử lý như sau: 

- Trường hợp ngẫu nhiên trục vớt được tài sản trong nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam hoặc khi đưa tài sản ngẫu nhiên trục vớt được vào nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam, người trục vớt phải thông báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 284 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 về thời điểm, địa điểm và các sự kiện liên quan khác; bảo vệ tài sản đó đến khi giao lại cho chủ sở hữu tài sản hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thông báo cho chủ sở hữu tài sản biết, nếu có điều kiện.

- Trường hợp tài sản trục vớt quy định tại khoản 1 Điều 282 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 thuộc loại mau hỏng hoặc khi chi phí cho việc bảo quản tài sản là quá lớn thì người trục vớt có quyền xử lý tài sản theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 279 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo mà chủ sở hữu tài sản không yêu cầu nhận lại tài sản hoặc không thanh toán các khoản nợ thì người trục vớt có nghĩa vụ giao nộp tài sản đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 284 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015.

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo mà chủ tài sản quy định tại khoản 3 Điều 282 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 không có hành động gì để bảo vệ quyền lợi của mình thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 284 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 có quyền xử lý tài sản theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 279 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015.

- Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 282 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, người trục vớt được hưởng tiền công trục vớt và nhận lại chi phí liên quan khác theo các nguyên tắc tương tự về tiền công cứu hộ hàng hải.

- Trường hợp không xác định được chủ sở hữu tài sản chìm đắm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

3.Thẩm quyền xử lý tài sản chìm đắm

Theo quy định tại Điều 284 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 thì các cơ quan tổ chức có thẩm quyền xử lý tài sản đắm chìm là:

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì tổ chức xử lý tài sản chìm đắm gây nguy hiểm.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức xử lý tài sản chìm đắm là di sản văn hóa.

- Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức xử lý tài sản chìm đắm liên quan đến quốc phòng và tài sản chìm đắm trong khu vực quân sự.

- Bộ Công an chủ trì tổ chức xử lý tài sản chìm đắm liên quan đến an ninh quốc gia.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì tổ chức xử lý tài sản chìm đắm không thuộc tài sản quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 284 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 389

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn