Thủ tục thu, nộp tạm ứng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
05/06/2024 10:15 AM

Thủ tục thu, nộp tạm ứng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án là nội dung được quy định tại Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021.

Thủ tục thu, nộp tạm ứng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Thủ tục thu, nộp tạm ứng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Hình ảnh từ Internet)

1. Cơ quan thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án là cơ quan nào?

Tại Điều 6 Nghị định 16/2021/NĐ-CP thì Tòa án nơi giải quyết vụ việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án tổ chức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

2. Thủ tục thu, nộp tạm ứng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Tại Điều 7 Nghị định 16/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục thu, nộp tạm ứng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án như sau:

- Tòa án nơi giải quyết vụ việc hòa giải thông báo cho các bên tham gia hòa giải tại Tòa án đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch có nghĩa vụ nộp tạm ứng chi phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 16/2021/NĐ-CP trước ít nhất 01 ngày diễn ra phiên hòa giải đầu tiên.

- Khi các bên tham gia hòa giải, đối thoại đề nghị Hòa giải viên tiến hành các hoạt động làm phát sinh các khoản chi phí quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 16/2021/NĐ-CP: Tòa án nơi giải quyết vụ việc hòa giải, đối thoại căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 16/2021/NĐ-CP để xác định mức thu và thông báo cho các bên tham gia hòa giải, đối thoại nộp tạm ứng chi phí theo tỷ lệ quy định tại Điều 5 Nghị định 16/2021/NĐ-CP trước khi tiến hành các hoạt động đó.

- Tòa án nơi giải quyết vụ việc hòa giải, đối thoại có trách nhiệm thông báo cho các bên tham gia hòa giải, đối thoại các thông tin sau:

+ Số tiền tạm nộp, thời gian và hình thức nộp;

+ Hình thức nộp gồm: nộp vào tài khoản tiền gửi của Tòa án tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hoặc nộp tiền mặt tại Tòa án.

3. Hướng dẫn xử lý tạm ứng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Tại Điều 8 Nghị định 16/2021/NĐ-CP hướng dẫn xử lý tạm ứng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án như sau:

- Các khoản thu tạm ứng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án do các bên chi phí phục vụ hòa giải, đối thoại theo quy định tại Điều 3 Nghị định 16/2021/NĐ-CP. Trường hợp sau khi chi trả chi phí phục vụ hòa giải, đối thoại theo quy định nếu còn dư kinh tham gia hòa giải, đối thoại nộp theo quy định tại Điều 7 Nghị định 16/2021/NĐ-CP được sử dụng để chi trả các khoản phí thì các bên tham gia hòa giải, đối thoại được nhận phần kinh phí còn lại tương ứng với tỷ lệ chi phí do các bên đã nộp; trường hợp thiếu kinh phí thì các bên tham gia hòa giải, đối thoại nộp bổ sung phần kinh phí còn thiếu tương ứng với tỷ lệ quy định tại Điều 5 Nghị định 16/2021/NĐ-CP.

- Đối với vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020, Tòa án nơi giải quyết vụ việc hòa giải, đối thoại có trách nhiệm:

+ Tổng kết việc sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại mà các bên đã nộp và thông báo cho các bên biết về việc nhận phần kinh phí còn dư hoặc nộp bổ sung phần kinh phí còn thiếu tại phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành;

+ Tiến hành chi trả phần kinh phí còn dư hoặc thu bổ sung phần kinh phí còn thiếu tại phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành.

- Đối với vụ việc chấm dứt hòa giải, đối thoại theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 40 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020, Tòa án nơi giải quyết vụ việc hòa giải, đối thoại có trách nhiệm tổng kết việc sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại mà các bên đã nộp và thông báo cho các bên tham gia hòa giải, đối thoại biết về việc nhận phần kinh phí còn dư hoặc nộp bổ sung phần kinh phí còn thiếu sau khi chấm dứt hòa giải, đối thoại theo quy định tại Điều 41 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020. Thông báo của Tòa án phải bao gồm thời gian; địa điểm; hình thức chi trả phần kinh phí còn dư hoặc nộp bổ sung phần kinh phí còn thiếu.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 340

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn