Tiêu chuẩn chức danh giám định viên cao cấp lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y trong Công an nhân dân

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
04/06/2024 12:45 PM

Tiêu chuẩn chức danh giám định viên cao cấp lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y trong Công an nhân dân là nội dung được quy định tại Thông tư 32/2022/TT-BCA ngày 12/9/2022.

Tiêu chuẩn chức danh giám định viên cao cấp lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y trong Công an nhân dân

Tiêu chuẩn chức danh giám định viên cao cấp lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y trong Công an nhân dân (Hình ảnh từ Internet)

1. Điều kiện chung về xét chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y trong Công an nhân dân

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 32/2022/TT-BCA quy định về điều kiện chung xét chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y trong Công an nhân dân như sau:

- Tuân thủ các quy định của Luật Giám định tư pháp 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của ngành liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Có kiến thức nghiệp vụ Công an, am hiểu sâu nghiệp vụ, chuyên môn về công tác giám định.

- Tốt nghiệp các trường Công an nhân dân, nếu học các trường ngoài ngành Công an thì phải được bồi dưỡng nghiệp vụ tại các trường Công an theo quy định của Bộ Công an.

- Có tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị theo quy định của Bộ Công an.

- Cán bộ đang trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc đang xét kỷ luật thì chưa xem xét bổ nhiệm chức danh. 

2. Tiêu chuẩn chức danh giám định viên cao cấp lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y trong Công an nhân dân

Theo Điều 14 Thông tư 32/2022/TT-BCA quy định tiêu chuẩn chức danh giám định viên cao cấp lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y trong Công an nhân dân như sau:

- Đủ điều kiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư 32/2022/TT-BCA.

- Được bổ nhiệm Giám định viên trung cấp từ 08 năm trở lên. Trường hợp chưa được bổ nhiệm Giám định viên trung cấp phải có thời gian là giám định viên 16 năm trở lên.

- Có trình độ thạc sĩ trở lên hoặc tương đương thuộc các chuyên ngành được bổ nhiệm giám định viên.

- Có chứng chỉ đã qua đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ giám định viên cao cấp ở chuyên ngành giám định do Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cấp.

- Đã thực hiện việc tổng kết một số chuyên đề thuộc lĩnh vực được giao, tham gia nghiên cứu những đề tài khoa học cấp cơ sở trở lên có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ nhằm đúc kết kinh nghiệm, cải tiến phương pháp quản lý, nâng cao hiệu quả công tác.

3. Thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm giám định viên cao cấp đối với giám định viên kỹ thuật hình sự và pháp y trong Công an nhân dân

Tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 32/2022/TT-BCA quy định Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Giám định viên cao cấp đối với giám định viên kỹ thuật hình sự và pháp y trong Công an nhân dân. Viện Khoa học hình sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng Bộ Công an tập hợp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh của giám định viên cao cấp thuộc Viện Khoa học hình sự và Công an cấp tỉnh

* Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh gồm các văn bản sau:

- Công văn đề nghị của đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ được đề nghị bổ nhiệm chức danh.

- Quyết định bổ nhiệm giám định viên đối với chức danh giám định viên.

- Giấy xác nhận thời gian công tác, trực tiếp thực hiện công tác giám định.

- Các giấy tờ khác theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Thông tư 32/2022/TT-BCA.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 318

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn