Điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy từ ngày 15/5/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
28/05/2024 15:31 PM

Từ ngày 15/5/2024, điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy cho cá nhân sẽ có sự thay đổi so với trước đây.

Điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy từ ngày 15/5/2024

Điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy từ ngày 15/5/2024 (Hình từ Internet)

02 loại chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy mới nhất

Theo khoản 2 Điều 43 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, sẽ có 02 loại chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy, gồm:

(i) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

(ii) Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy:

- Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

- Chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy;

- Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy;

- Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;

- Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy từ ngày 15/5/2024

Để được cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy từ ngày 15/5/2024, cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

(1) Cá nhân để được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phải qua bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy do cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc;

(2) Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ cao đẳng trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Đã tham gia thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

(3) Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ cao đẳng trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

(4) Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Đã tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Công an cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

(5) Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Đã tham gia thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

(Khoản 3 Điều 43 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 50/2024/NĐ-CP)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 295

Bài viết về

lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn