Mẫu Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc mới nhất 2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
23/05/2024 19:30 PM

Hiện nay, mẫu Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc mới nhất 2024 được ban hành kèm theo Hướng dẫn 11/HD-TLĐ ngày 14/3/2024.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 11/HD-TLĐ ngày 14/3/2024 về Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Mẫu Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc mới nhất 2024

Theo đó, ban hành kèm theo Hướng dẫn 11/HD-TLĐ là Mẫu Quyết định ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Mẫu Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Mẫu 04).

Mẫu Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Mẫu Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc ban hành kèm theo Hướng dẫn 11/HD-TLĐ

Hình chụp Mẫu Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc ban hành kèm theo Hướng dẫn 11/HD-TLĐ

Nội dung mẫu Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Theo Hướng dẫn 11/HD-TLĐ năm 2024, thì nội dung mẫu Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bao gồm:

Nội dung NSDLĐ phải công khai

(1) Tình hình sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ;

(2) Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của NSDLĐ liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ;

(3) Các thỏa ước lao động tập thể mà NSDLĐ tham gia (thỏa ước cấp doanh nghiệp, thỏa ước ngành, thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia);

(4) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do NLĐ đóng góp (nếu có);

(5) Việc đóng kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN của NSDLĐ;

(6) Tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ;

(7) Nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Hình thức công khai

(1) Niêm yết công khai tại nơi làm việc;

(2) Thông báo tại các cuộc họp, các cuộc đối thoại, hội nghị NLĐ;

(3) Thông báo bằng văn bản cho BCH CĐCS để thông báo đến đoàn viên, NLĐ;

(4) Thông báo trên hệ thống thông tin nội bộ;

(5) Đăng trên trang thông tin nội bộ của doanh nghiệp;

(6) Hình thức khác mà pháp luật không cấm.

Nội dung NLĐ được tham gia ý kiến

(1) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của NSDLĐ liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ;

(2) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể;

(3) Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ;

(4) Nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ theo quy định của pháp luật.

Hình thức lấy ý kiến

(1) Lấy ý kiến trực tiếp NLĐ;

(2) Lấy ý kiến thông qua BCH CĐCS;

(3) Lấy ý kiến tại hội nghị NLĐ; đối thoại tại nơi làm việc;

(4) Phát phiếu hỏi, gửi dự thảo văn bản để NLĐ tham gia ý kiến;

(5) Hình thức khác mà pháp luật không cấm.

Những nội dung, hình thức NLĐ được quyết định

(1) Giao kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật;

(2) Gia nhập hoặc không gia nhập CĐCS;

(3) Tham gia hoặc không tham gia đình công theo quy định của pháp luật;

(4) Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được để ký kết TƯLĐTT theo quy định của pháp luật;

(5) Nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các bên;

(6) Hình thức quyết định của NLĐ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung, hình thức NLĐ được kiểm tra, giám sát

(1) Việc thực hiện hợp đồng lao động và TƯLĐTT;

(2) Viêc thực hiện nội quy lao động, quy chế và các văn bản quy định khác của NSDLĐ liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ; việc thực hiện nghị quyết hội nghị NLĐ của NSDLĐ.

(3) Việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do NLĐ đóng góp;

(4) Việc đóng kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN của NSDLĐ;

(5) Việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ;

(6) Hình thức kiểm tra, giám sát của NLĐ thực hiện theo quy định của pháp luật (thông qua kiểm tra, giám sát của CĐCS; Hội nghị NLĐ hàng năm; công khai, dân chủ; hoạt động đối thoại tại nơi làm việc...).

(7) NLĐ được quyền giám sát các nội dung theo khoản 6, Điều này (trừ nội dung thuộc bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh được quy định trong Nội quy lao động của Công ty).

Xem chi tiết tại Mẫu Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc mới nhất 2024 ban hành kèm theo Hướng dẫn 11/HD-TLĐ năm 2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,958

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn