Lương bác sĩ hiện nay là bao nhiêu?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
18/05/2024 17:15 PM

Xin cho tôi hỏi lương bác sĩ hiện nay là bao nhiêu? Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với bác sĩ thế nào? - Thu Hà (Bình Định)

Lương bác sĩ hiện nay là bao nhiêu? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với bác sĩ thế nào?

Căn cứ Mục 1 Chương II Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV (sửa đổi bổ sung tại Thông tư 03/2022/TT-BYT) quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với chức danh bác sĩ như sau:

STT

Chức danh

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

1

Bác sĩ cao cấp

- Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

2

Bác sĩ chính

- Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên nhóm ngành Y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên ngành Răng - Hàm - Mặt.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

3

Bác sĩ

- Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); bác sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

2. Lương bác sĩ hiện nay là bao nhiêu?

Cách xếp lương được quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV như sau:

Các chức danh nghề nghiệp bác sĩ quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, như sau:

- Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Theo đó, công thức tính lương như sau: 

Mức lương của bác sĩ = Hệ số lương x Mức lương cơ sở.

Trong đó: Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng (Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP)

Cụ thể mức lương bác sĩ được thể hiện dưới bảng sau đây:

STT

Đối tượng

Mức lương

1

Bác sĩ cao cấp

11.160.000 đến 14.400.000 (đồng/tháng)

2

Bác sĩ chính

7.920.000 đến 12.204.000 (đồng/tháng)

3

Bác sĩ

4.212.000 đến 8.964.000 (đồng/tháng)

Lưu ý: Mức lương trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp theo quy định.

3. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với bác sĩ như thế nào?

Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Bác sĩ được quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV như sau:

- Tận tụy phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Hiểu biết và thực hiện đúng quy tắc ứng xử của viên chức ngành y tế.

- Thực hành nghề nghiệp theo đúng quy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

- Tôn trọng quyền của người bệnh.

- Trung thực, khách quan, công bằng, trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

Lưu ý: Bài viết này áp dụng đối với viên chức là bác sĩ trong các cơ sở y tế công lập.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 808

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn