Những việc cần làm ngay sau khi nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024: Kế toán, nhân sự cần biết

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
28/04/2024 19:00 PM

Xin cho tôi hỏi những việc cần làm ngay sau khi nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024 là gì? Minh Phúc (Hà Tĩnh)

Những việc cần làm ngay sau khi nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024

Những việc cần làm ngay sau khi nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Những việc cần làm ngay sau khi nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024 bao gồm:

1. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2024

Theo khoản 1 Điều 7 Quyết định số 595/QĐ-BHXH năm 2017, hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Như vậy, chậm nhất là ngày 30/4/2024 doanh nghiệp phải trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2024.

Tuy nhiên, ngày 30/4/2024 thuộc ngày nghỉ lễ liên tiếp với ngày 01/5/2024 (Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5) mà theo khoản 5 Điều 148 Bộ luật Dân sự 2015 thì khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.

Cho nên hạn chót trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2024 sẽ được lùi đến ngày làm việc tiếp sau nghỉ lễ là ngày 02/5/2024.

2. Trích nộp kinh phí Công đoàn tháng 4/2024

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Do đó, như đã phân tích ở mục 1 thì hạn chót trích nộp kinh phí Công đoàn tháng 4/2024 là ngày 02/5/2024.

3. Nộp thuế TNDN tạm tính quý I/2024

Theo khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019 quy định đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Do đó, thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2024 chậm nhất ngày 30/4/2024.

Tuy nhiên ngày 30/4/2024 thuộc ngày nghỉ lễ liên tiếp với ngày 01/5/2024 (Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5)

Đồng thời khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Như vậy, hạn chót nộp thuế TNDN tạm tính quý I/2024 là ngày 02/5/2024.

4. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I/2024

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hàng quý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Mẫu số BC26/HĐG​

Do vậy, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I/2024 chậm nhất là ngày 30/4/2024. Tuy nhiên như phân tích ở trên thì ngày 30/4/2024 thuộc ngày nghỉ lễ liên tiếp với ngày 01/5/2024. Cho nên hạn chót nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I/2024 là ngày 02/5/2024.

5. Nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2024

Theo điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo quý được quy định như sau:

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Do đó, trường hợp người nộp thuế thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế quý I/2024 là ngày 30/4/2024.

Tuy nhiên ngày 30/4/2024 là ngày nghỉ lễ liên tiếp với ngày 01/5/2024 nên thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT được lùi đến ngày làm việc tiếp sau nghỉ lễ là ngày 02/5/2024. 

6. Nộp tờ khai thuế TNCN quý I/2024

Cụ thể tại điểm e khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP) quy định người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Do đó, như đã phân tích ở mục 5, trường hợp khai thuế TNCN theo quý mà có phát sinh khấu trừ thuế của người lao động trong quý thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như, thời hạn khai và nộp thuế TNCN quý I/2024 (nếu có phát sinh khấu trừ thuế của người lao động) chậm nhất là ngày 02/5/2024. Trường hợp quý I/2024 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải nộp hồ sơ khai thuế.

7. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 4/2024 (nếu có)

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Mẫu số 29​

Như vậy, trường hợp trong tháng 4/2024, số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp có thay đổi (tăng/giảm) thì phải thông báo tình hình biến động lao động trước ngày 03/5/2024 cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,780

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn