Thủ tục bầu, cử, miễn nhiệm và bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/04/2024 15:30 PM

Cho tôi hỏi pháp luật quy định thủ tục bầu, cử, miễn nhiệm và bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân như thế nào? - Trần Tịnh (TPHCM)

Thủ tục bầu, cử, miễn nhiệm và bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân

Thủ tục bầu, cử, miễn nhiệm và bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tiêu chuẩn Hội thẩm nhân dân

Tại Điều 85 Luật Tổ chức Toà án nhân dân 2014 quy định về tiêu chuẩn Hội thẩm nhân dân như sau:

- Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp 2013, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.

- Có kiến thức pháp luật.

- Có hiểu biết xã hội.

- Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Thủ tục bầu, cử, miễn nhiệm và bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân

Theo khoản 1 Điều 86 Luật Tổ chức Toà án nhân dân 2014 quy định Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương đề xuất nhu cầu về số lượng, cơ cấu thành phần Hội thẩm nhân dân đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp lựa chọn và giới thiệu người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 85 Luật Tổ chức Toà án nhân dân 2014 để Hội đồng nhân dân có thẩm quyền theo luật định bầu Hội thẩm nhân dân;

Chánh án Tòa án nhân dân sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. đề nghị Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân.

3. Nhiệm kỳ của Hội thẩm nhân dân

Tại khoản 1 Điều 87 Luật Tổ chức Toà án nhân dân 2014 quy định nhiệm kỳ của Hội thẩm nhân dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân đã bầu ra Hội thẩm nhân dân.

Khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội thẩm nhân dân tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Hội đồng nhân dân khóa mới bầu ra Hội thẩm nhân dân mới.

4. Điều kiện miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân

Tại Điều 90 Luật Tổ chức Toà án nhân dân 2014 quy định điều kiện miễn nhiệm. bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân gồm:

- Hội thẩm có thể được miễn nhiệm vì lý do sức khỏe hoặc lý do chính đáng khác.

- Hội thẩm bị bãi nhiệm khi có vi phạm về phẩm chất đạo đức hoặc có hành vi vi phạm pháp luật không còn xứng đáng làm Hội thẩm nhân dân.

5. Quy định trách nhiệm của Hội thẩm nhân dân

Theo Điều 89 Luật Tổ chức Toà án nhân dân 2014 quy định trách nhiệm của Hội thẩm nhân dân như sau:

- Trung thành với Tổ quốc, gương mẫu chấp hành Hiến pháp 2013 và pháp luật.

- Tham gia xét xử theo sự phân công của Chánh án Tòa án mà không được từ chối, trừ trường hợp có lý do chính đáng hoặc do luật tố tụng quy định.

- Độc lập, vô tư, khách quan trong xét xử, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

- Tôn trọng nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

- Giữ bí mật nhà nước và bí mật công tác theo quy định của pháp luật.

- Tích cực học tập để nâng cao kiến thức pháp luật và nghiệp vụ xét xử.

- Chấp hành nội quy, quy chế của Tòa án.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật.

Hội thẩm trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình mà gây thiệt hại thì Tòa án nơi Hội thẩm đó thực hiện nhiệm vụ xét xử phải có trách nhiệm bồi thường và Hội thẩm đã gây thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn cho Tòa án theo quy định của pháp luật.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 399

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn