Hướng dẫn trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
19/04/2024 14:15 PM

Cho tôi hỏi hiện nay đã có quy định hướng dẫn về việc trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hay chưa? - An Khánh (Phú Yên)

Hướng dẫn trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Hướng dẫn trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Hình ảnh từ Internet)  

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hướng dẫn trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Tại Điều 27 Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định về trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư như sau:

- Việc trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện như sau:

+ Căn cứ báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình người có thẩm quyền kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời gửi tổ thẩm định để tổ chức thẩm định, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia;

+ Tổ thẩm định thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 53 Nghị định 23/2024/NĐ-CP trước khi phê duyệt;

+ Người có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư bằng văn bản căn cứ tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

- Trường hợp lựa chọn được nhà đầu tư trúng thầu, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư bao gồm các nội dung sau đây:

+ Tên dự án;

+ Tên nhà đầu tư trúng thầu, doanh nghiệp do nhà đầu tư trúng thầu dự kiến thành lập (nếu có);

+ Một hoặc các thông tin quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định 23/2024/NĐ-CP:

Giá trị do nhà đầu tư đề xuất về hiệu quả đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương trong đơn dự thầu gồm một hoặc các thông tin sau: giá trị bằng tiền nộp ngân sách nhà nước; tỷ lệ doanh thu nhà đầu tư đề xuất nộp ngân sách nhà nước; giá hàng hóa, dịch vụ; số lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian công cộng phục vụ cộng đồng xung quanh dự án và các dịch vụ vận hành kèm theo; giá trị của hoạt động trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội hoặc giá trị của các hoạt động phúc lợi xã hội khác mà nhà đầu tư đóng góp cho địa phương; ngưỡng tổng lượng phát thải các chất độc hại;

+ Các nội dung khác (nếu có).

- Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Luật Đấu thầu 2023, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc văn bản quyết định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan khi hủy thầu.

2. Quy định về công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Tại Điều 28 Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định về công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư như sau:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 và khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu 2023, đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu.

- Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

+ Thông tin quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định 23/2024/NĐ-CP;

+ Danh sách nhà đầu tư không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của từng nhà đầu tư;

+ Kế hoạch đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 904

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn