Quy chuẩn chất lượng không khí (QCVN 05:2023/BTNMT) và hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
03/04/2024 14:00 PM

Hiện nay, quy chuẩn chất lượng không khí được quy định như thế nào? Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường bao gồm những nhóm quy chuẩn nào? – Anh Dũng (Quảng Ngãi)

Quy chuẩn chất lượng không khí hiện nay

Quy chuẩn chất lượng không khí hiện nay (Hình từ internet)

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường được quy định như sau:

(1) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng môi trường xung quanh bao gồm:

- Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng đất, trầm tích;

- Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng nước mặt, nước dưới đất và nước biển;

- Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng không khí;

- Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ánh sáng, bức xạ;

- Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về tiếng ồn, độ rung.

(2) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải bao gồm:

- Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải;

- Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khí thải của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khí thải của phương tiện giao thông vận tải.

(3) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về quản lý chất thải bao gồm:

- Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải nguy hại;

- Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về bãi chôn lấp chất thải rắn;

- Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ;

- Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về lò đốt chất thải;

- Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về đồng xử lý chất thải;

- Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường khác về thiết bị xử lý, tái chế chất thải.

(4) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

(5) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị.

(6) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường khác theo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Quy chuẩn chất lượng không khí (QCVN 05:2023/BTNMT)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2023/BTNMT về Chất lượng không khí được ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

QCVN 05:2023/BTNMT quy định giá trị giới hạn tối đa các thông số cơ bản và các thông số độc hại trong không khí xung quanh.

QCVN 05:2023/BTNMT áp dụng để giám sát, đánh giá chất lượng không khí xung quanh.

Về đối tượng áp dụng, QCVN 05:2023/BTNMT áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và mọi tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có các hoạt động liên quan đến chất lượng không khí trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong QCVN 05:2023/BTNMT các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Thông số cơ bản là các thông số được sử dụng để quan trắc định kỳ, tự động, liên tục nhằm đánh giá chất lượng không khí, gồm có 07 thông số: SO2 (lưu huỳnh (sulfur) dioxide), CO (carbon monoxide), NO2 (nitơ (nitrogen) dioxide), O3 (ozone), TSP (tổng bụi lơ lửng), bụi PM10, bụi PM2,5.

- Thông số độc hại là các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ có tính chất gây hại tới sức khỏe con người và môi trường, được lựa chọn để quan trắc theo mục tiêu của chương trình quan trắc.

- Tổng bụi lơ lửng (TSP) là các hạt bụi có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 100 μm.

- Bụi PM10 là các hạt bụi có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 10 μm.

- Bụi PM2,5 là các hạt bụi có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 μm.

- Trung bình một giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời gian một giờ.

- Trung bình 8 giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời gian 8 giờ.

- Trung bình 24 giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời gian 24 giờ (một ngày đêm).

- Trung bình năm là giá trị trung bình của các giá trị đo được các ngày trong khoảng thời gian một năm.

- Mét khối khí chuẩn (Nm3) là mét khối khí ở nhiệt độ 25ºC và áp suất tuyệt đối 760 mm thủy ngân.

Xem chi tiết nội dung tại QCVN 05:2023/BTNMT.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,932

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn