Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng còn hiệu lực không?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
01/04/2024 07:52 AM

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng còn hiệu lực không? Đối với gói thầu đã được phê duyệt áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT thì xử lý thế nào? – Tiến Thành (Bình Phước)

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng còn hiệu lực không?

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng còn hiệu lực không? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng còn hiệu lực không?

Ngày 15/02/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo khoản 2 Điều 32 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT, kể từ ngày 01/01/2024, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu hết hiệu lực thi hành.

Như vậy, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng đã hết hiệu lực thi hành.

2. Điều khoản chuyển tiếp tại Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng

- Đối với gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đã đăng tải hoặc chưa đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) nhưng đến ngày 01/01/2024 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu có nội dung không phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu 2023 thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu 2023.

- Đối với gói thầu đã được phê duyệt áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT theo quy định của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT:

+ Trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMST, E-HSMQT trên Hệ thống trước ngày 01/01/2024 thì tiếp tục tổ chức lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu 2013;

+ Trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMT trên Hệ thống trước ngày 01/01/2024 thì tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu 2013;

+ Kể từ ngày 01/01/2024, trường hợp gói thầu chưa lập E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT hoặc đã lập, phê duyệt E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT nhưng chưa đăng tải E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT trên Hệ thống thì phải lập, sửa đổi, phê duyệt lại E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT theo quy định của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT.

- Đối với gói thầu không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng:

+ Trường hợp gói thầu đã đăng tải hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm trên Hệ thống trước ngày 01/01/2024 thì tiếp tục tổ chức lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu 2013;

+ Trường hợp gói thầu đã đăng tải hồ sơ mời thầu trên Hệ thống trước ngày 01/01/2024 thì tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu 2013;

+ Kể từ ngày 01/01/2024, trường hợp gói thầu chưa lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu hoặc đã phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu nhưng chưa đăng tải hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu trên Hệ thống thì phải lập, sửa đổi, thẩm định, phê duyệt lại hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu cho phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu 2023. Chủ đầu tư chỉnh sửa các Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT để phù hợp với cách thức tổ chức lựa chọn nhà thầu không qua mạng.

- Trong mọi trường hợp, đối với việc thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ không qua mạng thành qua mạng, chủ đầu tư không phải trình người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà tự tiến hành chỉnh sửa hình thức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống từ không qua mạng thành qua mạng. Quy trình chỉnh sửa thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng.

(Điều 31 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 729

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn