Chính sách ưu đãi cho nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
12/03/2024 16:15 PM

Theo quy định của pháp luật hiện nay, những chính sách ưu đãi cho khoa học gồm nhận những gì? – Anh Tú (Bình Định)

Chính sách ưu đãi cho nhà khoa học

Chính sách ưu đãi cho nhà khoa học (hình ảnh internet)

Chính sách ưu đãi cho nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Nhằm thu hút nhà khoa học trẻ trình độ cao, đồng thời phát huy sự cống hiến, trí tuệ của các nhà khoa học đầu ngành đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. 

Để đảm bảo điều kiện thu nhập, môi trường công tác của những người làm việc trong lĩnh vực này, pháp luật Việt Nam đã có những quy định cụ thể về chính sách ưu đãi cho nhà khoa học tại Luật Khoa học và Công nghệ 2013

Những chính sách ưu đãi chung đối với nhóm người được bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ bao gồm:

- Được xếp vào vị trí việc làm và hưởng mức lương, phụ cấp phù hợp với chuyên môn và năng lực trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

- Được hưởng ưu đãi về thuế;

- Được trang bị phương tiện và tạo điều kiện làm việc thuận lợi cao hơn mức quy định cho cán bộ, công chức nhà nước và phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao;

- Được miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại, rủi ro gây ra cho Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do nguyên nhân khách quan, mặc dù đã thực hiện đầy đủ quy trình, quy định về nghiên cứu khoa học.

Ngoài những ưu đãi chung kể trên, tùy thuộc vào lĩnh vực và chức danh, các nhóm nhà khoa sẽ được hưởng những ưu đãi đặc thù sau:

(1) Đối với nhà khoa học đầu ngành 

- Được ưu tiên giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng;

- Được thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình và được cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của nhóm này;

- Được trực tiếp đề xuất, tham gia xây dựng, đánh giá và phản biện chính sách của ngành, lĩnh vực, quốc gia về phát triển khoa học và công nghệ;

- Được ưu tiên giao nhiệm vụ phản biện độc lập đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh;

- Được hưởng mức phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo quy định của Chính phủ;

- Được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn.

(2) Đối với nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng

- Hưởng mức lương và phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo thỏa thuận với cơ quan nhà nước giao nhiệm vụ; được bố trí nhà ở công vụ, phương tiện đi lại công vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Đề xuất việc điều động nhân lực khoa học và công nghệ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ và nguồn lực vật chất, tài chính bảo đảm thực hiện nhiệm vụ;

- Thuê, thỏa thuận chi phí thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài; tự quyết định việc mua sáng chế, thiết kế, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ phục vụ cho nhiệm vụ trong phạm vi dự toán kinh phí được giao;

- Tự quyết định và được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn;

- Toàn quyền quyết định việc tổ chức nhiệm vụ được giao.

(3) Đối với nhà khoa học trẻ tài năng 

- Ưu tiên xét cấp học bổng để nâng cao trình độ ở trong nước, ngoài nước;

- Được thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình và được cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của nhóm này;

- Được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng và được ưu tiên chủ trì, tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác;

- Được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 815

Bài viết về

lĩnh vực Khoa học công nghệ

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn