Hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 06/2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
19/12/2023 11:33 AM

Xin hỏi danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng gồm những loại giấy tờ gì? - Hoàng Việt (TPHCM)

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là gì?

Căn cứ quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì có thể hiểu quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và khai thác, sử dụng công trình nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình.

Còn quản lý thi công xây dựng công trình là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan để việc thi công xây dựng công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thiết kế và mục tiêu đề ra.

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 06/2021

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình (Hình từ internet)

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 06/2021

Căn cứ quy định tại Phụ lục VIB ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng gồm những loại giấy tờ sau đây:

(1) Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

(2) Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).

(3) Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.

(4) Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

(5) Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công.

(6) Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng.

(7) Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).

(8) Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình.

(9) Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình.

(10) Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:

- Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa;

- An toàn phòng cháy, chữa cháy;

- An toàn môi trường;

- An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;

- Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

- Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan;

- Văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng, quản lý phát triển đô thị về việc hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan của dự án theo kế hoạch xây dựng nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, phê duyệt;

- Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

(11) Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).

(12) Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

(13) Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

(14) Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP (nếu có).

(15) Các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP (nếu có).

(16) Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,588

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn