Chế độ với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
03/06/2023 12:00 PM

Cho tôi hỏi chế độ với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được quy định như thế nào? - Minh Vy (TPHCM)

Chế độ với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Chế độ với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Quy định về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Quy định về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo khoản 1 Điều 14a Nghị định 92/2009/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP) như sau:

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. 

Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

2. Chế độ với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo khoản 2 Điều 14a Nghị định 92/2009/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP) và Điều 13 Thông tư 13/2019/TT-BNV như sau:

- Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. 

Trước ngày 30/6/2023 (Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP): 

3,0 lần mức lương cơ sở = 3,0 x 1.490.000 đồng = 4.470.000 đồng.

Sau ngày 01/7/2023 (Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP): 

3,0 lần mức lương cơ sở = 3,0 x 1.800.000 đồng = 5.400.000 đồng.

Riêng đối với các thôn sau đây được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở:

+ Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên;

+ Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

+ Thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo.

Trước ngày 30/6/2023 (Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP): 

5,0 lần mức lương cơ sở = 5,0 x 1.490.000 đồng = 7.450.000 đồng.

Sau ngày 01/7/2023 (Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP): 

5,0 lần mức lương cơ sở = 5,0 x 1.800.000 đồng = 9.000.000 đồng.

- Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương thì:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP:

+ Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. 

Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp.

+ Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan chế độ chi ngân sách đặc thù ở địa phương để tổng hợp và giám sát việc thực hiện.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,859

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn