Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
01/05/2023 17:00 PM

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án hiện nay được quy định thế nào? - Cẩm Linh (Tiền Giang)

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hình thức điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án

Theo khoản 1 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì nhà đầu tư có quyền điều chỉnh dự án đầu tư theo các hình thức sau:

- Chia, tách dự án đầu tư đang thực hiện của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án được chia, tách) thành hai hoặc một số dự án;

- Sáp nhập một hoặc một số dự án đầu tư của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án được sáp nhập) vào một dự án đầu tư của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án nhận sáp nhập).

2. Điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án

Các điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án theo khoản 2 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như sau:

- Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;

- Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư;

3. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án theo khoản 3 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như sau:

- Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ gồm: 

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư;

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương; 

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

+ Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có); 

+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có);

+ Cơ quan quy định tại điểm a khoản 3 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP xem xét điều kiện chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại các Điều 44, 45 và 46 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư;

+ Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm a khoản này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. 

Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét các điều kiện chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được gửi cho nhà đầu tư.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,740

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn