Điều kiện, thủ tục xin giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
27/06/2022 10:55 AM

Kinh doanh xăng dầu là một ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, kể cả thương nhân xuất khẩu, pha chế xăng dầu,... đến đại lý bán lẻ xăng dầu đều phải tuân thủ theo một điều kiện nhất định.

Điều kiện, thủ tục xin giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Điều kiện, thủ tục xin giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Nguồn Internet)

1. Điều kiện được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt là đại lý):

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hồ sơ, trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

2.1. Có bắt buộc xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 20  Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu như sau:

- Trường hợp thương nhân có hệ thống từ hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên thì thương nhân phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;

- Trường hợp thương nhân chỉ có một cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê không phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

2.2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo mẫu quy định;

Đơn đề nghị

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 19  Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

2.3. Nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu tại Sở công thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính.

2.4. Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Bước 1: Thương nhân gửi một bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Bước 3: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.5. Hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

- Khi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như mục (2.4) và gửi về cơ quan có thẩm quyền trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.

(Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, khoản 16 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP)

>>> Xem thêm: Đại lý bán lẻ xăng dầu có bắt buộc phải đăng ký thời gian bán hàng khi tiến hành bán lẻ xăng dầu trên thực tế hay không?

Muốn làm đại lý bán lẻ xăng dầu thì phải đảm bảo những điều kiện nào? Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh ra sao?

Đại lý bán lẻ xăng dầu có quyền từ chối tiếp nhận xăng dầu từ bên giao đại lý khi phát hiện xăng dầu kém chất lượng hay không?

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,386

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn