Hướng dẫn viết đơn khiếu nại quyết định xử phạt của CSGT

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
28/05/2022 11:21 AM

Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an (trong đó có CSGT) là việc người khiếu nại đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Khi tổ chức, cá nhân muốn khiếu nại thì phải làm đơn khiếu nại.

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại hành vi hành chính của CSGT

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại hành vi hành chính của CSGT  (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 19/2022/TT-BCA thì đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của CSGT phải đáp ứng đủ yêu cầu sau:

* Hình thức đơn:

- Đơn được viết bằng tiếng Việt; trường hợp đơn viết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch được công chứng;

- Trong đơn phải ghi rõ:

+ Ngày, tháng, năm viết đơn;

+ Họ, tên, địa chỉ của người viết đơn;

+ Có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn.

* Nội dung đơn: Đơn khiếu nại phải có các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

- Nội dung, lý do khiếu nại, kiến nghị, phản ánh;

- Yêu cầu của người khiếu nại, kiến nghị, phản ánh.

* Các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh (nếu có).

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân làm đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của CSGT phải lưu ý các trường hợp đơn khiếu nại sẽ không được xử lý sau đây:

- Đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó có cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết mà cơ quan, đơn vị tiếp nhận đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết;

- Đơn trùng nội dung đã chuyển đơn hoặc đã được hướng dẫn theo quy định;

- Đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đơn có nội dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,840

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn