Các trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
07/12/2020 13:44 PM

Các trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH bắt buộc được quy định cụ thể tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Tạm dừng đóng BHXH

Các trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH mới nhất (Ảnh minh hoạ)

Mẫu đề nghị tạm dừng đóng BHXH và danh sách lao động
Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản

Theo đó, doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH bắt buộc trong các trường hợp sau:

(1) Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

- Doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

- Doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

**Điều kiện, hồ sơ tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

NSDLĐ phải có 1 trong các điều kiện sau:

- Không bố trí được việc làm cho NLĐ, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

NSDLĐ thuộc trường hợp này phải làm văn bản đề nghị tạm dừng đóng kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc.

- Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

NSDLĐ thuộc trường hợp này làm văn bản đề nghị tạm dừng đóng kèm theo Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại; Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

**Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

- Thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NSDLĐ vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

NSDLĐ và NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt HĐLĐ thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian tạm dừng đóng.

+ Hết thời hạn tạm dừng đóng theo quy định nêu trên, NSDLĐ và NLĐ tiếp tục đóng BHXH và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại Khoản 3 Điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội.

(2) Tạm dừng đóng BHXH đối với NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc mà bị tạm giam

- NLĐ quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 115 mà bị tạm giam thì NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng BHXH.

- Sau thời gian tạm giam, nếu được cơ quan có thẩm quyền xác định bị oan, sai thì thực hiện việc đóng bù BHXH cho thời gian bị tạm giam, trong đó:

+ Trường hợp NLĐ là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu thì NLĐ và NSDLĐ thực hiện việc đóng bù BHXH.

+ Trường hợp khác thì việc đóng bù thông qua NSDLĐ trên cơ sở tiền đóng BHXH do cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đảm bảo.

- Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định.

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định NLĐ là có tội thì không thực hiện việc đóng bù BHXH cho thời gian bị tạm giam.

(3) NLĐ bị tạm đình chỉ công việc thì NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng BHXH.

Trong đó:

- Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, nếu NLĐ được trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc thì NLĐ và NSDLĐ thực hiện việc đóng bù BHXH cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

- Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định.

(4) NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định 115, khi tạm thời bị mất việc làm được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài xác nhận thì thời gian này được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Sau thời gian tạm thời mất việc làm nếu NLĐ trở lại làm việc thì tiếp tục đóng BHXH theo quy định, không thực hiện việc đóng bù BHXH cho thời gian bị mất việc làm tạm thời.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

- Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP;

- Điều 28, Điều 29 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,264

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn