BHXH TP.HCM hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

23/03/2020 15:48 PM

BHXH Việt Nam vừa có Công văn 553/BHXH-QLT hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 600a

Theo đó, BHXH TP.HCM hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tạm dừng đóng như sau:

- Doanh nghiệp liên hệ cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc liên hệ với cơ quan Tài chính xác định giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại theo đúng quy định tại:

+ Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH 2014;

+ Các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015;

+ Điều 28 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.

- Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi cho cơ quan BHXH theo phiếu giao nhận 600a, kèm văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất để được giải quyết.

Ảnh chụp một phần phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 600a

Về thời gian được tạm dừng đóng: Doanh nghiệp đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đến hết tháng 6/2020.

Đến hết tháng 6/2020, trong trường hợp dịch Covid-19 chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, BHXH TP.HCM sẽ tiếp tục giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 553/BHXH-QLT ngày 23/3/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,886

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn