Gia hạn nộp thuế, tạm dừng đóng BHXH, lương ngừng việc do Covid-19

Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng Covid-19; tạm dừng đóng BHXH vào Quỹ hưu trí và tử tuất đối với DN gặp khó khăn do dịch Covid-19; giải thế khó “tiền lương ngừng việc do Covid-19” cho doanh nghiệp... là những chính sách nhằm giúp người sử dụng lao động, người lao động sớm vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn