Chính sách mới >> Tài chính 08/04/2024 15:23 PM

Đề xuất nâng mức xử phạt với hành vi chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
08/04/2024 15:23 PM

Xin hỏi đã có đề xuất nâng mức xử phạt với hành vi chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn hay chưa? - Minh Tâm (TPHCM)

Đề xuất nâng mức xử phạt với hành vi chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn

Đề xuất nâng mức xử phạt với hành vi chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (gọi tắt là dự thảo Nghị định).

Đề xuất nâng mức xử phạt với hành vi chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn

Theo khoản 1 Điều 17 dự thảo Nghị định đề xuất xử phạt đối với hành vi chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn như sau:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 01 héc ta trở lên.

Theo đó, dự thảo Nghị định đã quy định rõ về mức xử phạt đối với hành vi chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn sẽ từ 3 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Hiện hành, tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn như sau: 

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 01 héc ta trở lên.

Đề xuất sửa đổi mức xử phạt với hành vi chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn

Tại khoản 2 Điều 17 dự thảo Nghị định quy định mức xử phạt đối với hành vi chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn  trái phép như sau:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất chiếm dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích đất chiếm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích đất chiếm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 20.000.000  đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất chiếm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất chiếm từ 01 héc ta trở lên.

Hiện hành, theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn như sau:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 01 héc ta trở lên.

Lưu ý: Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. (Theo khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị định)

Xem thêm dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,096

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn