Trình Thủ tướng ban hành Bộ Tiêu chí xanh quốc gia trong Quý III năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/06/2024 14:54 PM

Trình Thủ tướng ban hành Bộ Tiêu chí xanh quốc gia trong Quý III năm 2024 là nội dung có trong Thông báo 266/TB-VPCP năm 2024.

Trình Thủ tướng ban hành Bộ Tiêu chí xanh quốc gia trong Quý III năm 2024

Trình Thủ tướng ban hành Bộ Tiêu chí xanh quốc gia trong Quý III năm 2024 (Hình từ Internet)

Ngày 20/06/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 266/TB-VPCP kết luận cuộc họp về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia.

Trình Thủ tướng ban hành Bộ Tiêu chí xanh quốc gia trong Quý III năm 2024

Ngày 10/6/2024, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch Đầu tư trình bày báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận như sau:

- Tăng trưởng xanh là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính để hướng tới nền kinh tế trung hòa các-bon trong dài hạn; thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, hiện thực hóa Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021 - 2030, hệ thống quy hoạch quốc gia, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đang từng bước được hoàn thiện nhằm tạo môi trường pháp lý khả thi, thuận lợi cho tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, hiện vẫn còn thiếu các quy định pháp lý về kinh tế xanh.

- Ghi nhận, đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, khó, phức tạp, còn thiếu các quy định pháp lý liên quan, nhiều nội dung của đề xuất còn chưa rõ ràng, cụ thể; các bộ, ngành còn ý kiến khác nhau. Do đó, vấn đề này cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, đảm bảo tính khả thi, xác định rõ mục tiêu, phạm vi và sản phẩm cuối cùng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trên cơ sở đồng thuận của các Bộ, ngành liên quan, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Việc xây dựng hệ thống ngành kinh tế xanh cần thực hiện theo hướng tích hợp, bổ sung thêm các ngành kinh tế xanh, các ngành kinh tế mới theo hướng xanh (như đầu tư phục hồi môi trường từng tự nhiên, sử dụng công nghệ mới trong cung cấp dịch vụ xử lý môi trường, công nghiệp năng lượng tái tạo…) vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Hệ thống ngành kinh tế xanh làm cơ sở xác định hoạt động kinh tế đóng góp vào tăng trưởng xanh nhằm xây dựng các chính sách, định hướng, quyết định đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư để thực hiện tăng trưởng xanh, đồng thời phục vụ công tác giám sát, theo dõi và đánh giá hiện trạng của tiến trình thực hiện tăng trưởng xanh một cách toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý để kịp thời điều chỉnh, định hướng phát triển nền kinh tế; đưa ra một hệ thống tiêu chuẩn có tính chất xuyên suốt, bao trùm cho tổng thể nền kinh tế, đảm bảo sự gắn kết các cơ chế, chính sách ưu đãi liên quan; thiết lập khung khổ toàn diện để xác định và phân loại các hoạt động kinh tế dựa trên các tiêu chí của 3 trụ cột kinh tế, môi trường và xã hội, đảm bảo hài hòa với quy chuẩn quốc tế, đảm bảo tính minh bạch, đồng bộ, tạo điều kiện thu hút nguồn lực công, tư trong và ngoài nước.

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong Quý III năm 2024 Bộ Tiêu chí xanh quốc gia. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng khung tiêu chí chung, các Bộ, ngành có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng các tiêu chí cụ thể cho các ngành kinh tế trong phạm vi quản lý nhà nước được giao.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan dựa trên Bộ Tiêu chí xanh quốc gia để tổng hợp xây dựng Danh mục ngành kinh tế xanh tích hợp vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sửa đổi Quyết định 27/2018/QĐ-TTg 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bổ sung một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về kinh tế xanh; nghiên cứu hạch toán kinh tế xanh vào hệ thống tài khoản quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2024.

Xem thêm Thông báo 266/TB-VPCP ban hành ngày 20/06/2024.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 319

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn