Đã có dự thảo Nghị định tăng trợ cấp, phụ cấp đối với người có công từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
25/06/2024 11:35 AM

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình dự thảo Nghị định tăng trợ cấp, phụ cấp đối với người có công từ ngày 01/7/2024

Đã có dự thảo Nghị định tăng trợ cấp đối với người có công từ ngày 01/7/2024

Đã có dự thảo Nghị định tăng trợ cấp, phụ cấp đối với người có công từ ngày 01/7/2024

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020, Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, theo sự phân công của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2021/NĐ-CP về quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị định

Đã có dự thảo Nghị định tăng trợ cấp, phụ cấp đối với người có công từ ngày 01/7/2024

Cụ thể, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng (theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 55/2023/NĐ-CP) lên thành 2.789.000 đồng.

Đồng thời cũng sẽ điều chỉnh mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công như sau:

(1) Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Dự thảo Nghị định này.

(2) Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Dự thảo Nghị định này.

(3) Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Dự thảo Nghị định này.

Nếu Dự thảo Nghị định này được ban hành thì mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Dự thảo Nghị định này và mức hưởng trợ cấp quy định tại Điều 8, Phụ lục IV, Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 55/2023/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được quy định theo mức chuẩn tại Dự thảo Nghị định này và được thực hiện kể từ ngày 01/7/2024.

Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng năm 2024

Cụ thể tại Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020 quy định về các đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

(1) Người có công với cách mạng bao gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Liệt sỹ;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

- Bệnh binh;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

- Người có công giúp đỡ cách mạng.

(2) Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sỹ.

Được biết, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020 quy định về phạm vi, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; công trình ghi công liệt sỹ, mộ liệt sỹ; nguồn lực thực hiện; quản lý nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,679

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn