Hướng dẫn triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
25/06/2024 08:30 AM

Hướng dẫn triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay là nội dung được Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn tại Công văn 3076/CHK-ANHK năm 2024.

Hướng dẫn triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay

Hướng dẫn triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay (Hình từ Internet)

Cục Hàng không Việt Nam ban hành Công văn 3076/CHK-ANHK ngày 21/6/2024 triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay.

Hướng dẫn triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay 

Theo đó, tại Công văn 3076/CHK-ANHK ngày 21/6/2024 của Cục Hàng không Việt Nam gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP có nội dung như sau:

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 42/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVTThông tư 41/2020/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam; trong đó quy định về triển khai xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay.

Ngày 13/12/2023, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) nhận được báo cáo 5134/BC-TCTCHKVN-KTCNMT ngày 08/12/2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về phương án kỹ thuật ứng dụng xác thực sinh trắc học và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay.

Ngày 03/4/2024, Cục Hàng không Việt Nam nhận được báo cáo 1253/BC- TCTCHKVN-KTCNMT ngày 28/3/2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc ứng dụng xác thực sinh trắc học toàn trình và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay.

Căn cứ quy định của pháp luật, báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản 6285/BGTVT- TTCNTT ngày 13/6/2024 về việc triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay; ý kiến của Bộ Công an tại Văn bản 1853/BCA-C06 ngày 30/5/2024 về việc tham gia ý kiến đối với Phương án triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay, Cục HKVN yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam:

- Tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện ứng dụng xác thực sinh trắc học và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay, đảm bảo các nội dung sau:

+ Tuân thủ quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

+ Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an (C06, A08) trong việc kiểm tra an ninh, an toàn thông tin các trang thiết bị, hệ thống thông tin trước khi đưa vào khai thác, sử dụng chính thức; thẩm định, đánh giá phương án bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin nếu có;

+ Phương án xác thực tính toàn vẹn, chính xác của dữ liệu, thông tin trong chip của thẻ Căn cước công dân theo hướng dẫn của các đơn vị thuộc Bộ Công an tại Văn bản 68/RAR-B1 ngày 20/11/2023 của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (gửi kèm theo).

- Định kỳ 6 tháng báo cáo tiến độ thực hiện về Cục HKVN (trước ngày 25 của tháng 6 và trước ngày 25 của tháng 12).

Gửi kèm văn bản này:

+ Văn bản 6285/BGTVT-TTCNTT ngày 13/6/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay;

- Văn bản 1853/BCA-C06 ngày 30/5/2024 của Bộ Công an về việc tham gia ý kiến đối với Phương án triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay;

+ Văn bản 68/RAR-B1 ngày 20/11/2023 của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân.

Xem thêm tại Công văn 3076/CHK-ANHK ban hành ngày 21/6/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 558

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn