Câu hỏi kèm đáp án tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
24/06/2024 09:11 AM

Tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô bắt đầu từ 08:00 ngày 24/06/2024 đến 23:00 ngày 30/06/2024.

Câu hỏi kèm đáp án tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024

Câu hỏi kèm đáp án tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024 (Hình từ internet)

Câu hỏi kèm đáp án tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024

Ngày 26/3/2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch 133/KH-BTGTU tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Dưới đây là câu hỏi kèm đáp án tham khảo tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024:

Câu hỏi số 1: Hà Nội có bao nhiêu lễ hội diễn ra trong 1 năm?

A. Hơn 1300

B. Hơn 1100

C. Hơn 1200

D. Hơn 1400

Câu hỏi số 2: Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đi qua tỉnh, thành phố nào?

A. Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

B. Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

C. Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên

D. Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên

Câu hỏi số 3: Thành phố Hà Nội tham gia mạng lưới các “thành phố sáng tạo” của UNESCO trên lĩnh vực nào?

A. Điện ảnh

B. Nghệ thuật biểu diễn

C. Thiết kế

D. Thủ công mỹ nghệ

Câu hỏi số 4: Đền Ngọc Sơn thờ 1 vị anh hùng dân tộc. Người đó là ai?

A. Trần Hưng Đạo

B. Lê Lợi

C. Nguyễn Siêu

D. Lê Lai

Câu hỏi số 5: Trang phục truyền thống của phụ nữ Hà Nội được các nhà thiết kế quan tâm từ đầu thế kỷ XX là gì?

A. Áo bà ba

B. Áo dài

C. Áo tứ thân

D. Áo yếm

Câu hỏi số 6: Trong khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, di sản nào là của thời Hậu Lê?

A. Nhà Thái học

B. Đại Bái Đường

C. Nhà Bia Tiến sĩ

D. Khuê Văn Các

Câu hỏi số 7: Giai đoạn 2011-2020, ngành dịch vụ Thủ đô tăng bình quân bao nhiêu %/năm?

A. 7,2%/năm

B. 6,5%/năm

C. 6,86%/năm

D. 7,0%/năm

Câu hỏi số 8: Ngôi chùa nào tại Hà Nội có Bức đại tượng Phật A Di Đà cao nhất Đông Nam Á (72m)?

A. Chùa Khai Nguyên, TX. Sơn Tây

B. Chùa Trấn Quốc, Q. Tây Hồ

C. Chùa Hương, H. Mỹ Đức

D. Chùa Phúc Khánh, Q. Đống Đa

Câu hỏi số 9: Bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng từ thời kì nào?

A. Thời Lý

B. Thời nhà Hồ

C. Thời Hậu Lê

D. Thời Trần

Câu hỏi số 10: Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội đã xác định mục tiêu đến năm 2045, GRDP/người đạt bao nhiêu USD ?

A. 32.000 USD

B. 35.000 USD

C. 30.000 USD

D. 36.000 USD

Câu hỏi số 11: Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội đã xác định mục tiêu đến năm 2030, GRDP/người đạt bao nhiêu USD ?

A. 9.000 - 11.000 USD

B. 8.300 - 8.500 USD

C. 15.000 - 18.000 USD

D. 12.000 - 13.000 USD

Câu hỏi số 12: Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định đâu là mục tiêu, nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045?

A. Kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hoá với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá.

B. Phát triển văn hoá, con người Hà Nội.

C. Kết hợp hài hoà phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

D. Tất cả các đáp án

Câu hỏi số 13: Giai đoạn 2011-2020, Thủ đô Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về doanh thu công nghiệp ICT với tổng giá trị là bao nhiêu?

A. Khoảng 345 nghìn tỷ đồng

B. Khoảng 320 nghìn tỷ đồng

C. Khoảng 370 nghìn tỷ đồng

D. Khoảng 330 nghìn tỷ đồng

Câu hỏi số 14: Bốn di tích của kinh thành Thăng Long là nơi thờ bốn vị thần trấn giữ 4 phương của kinh thành, còn được gọi là "Thăng Long tứ trấn" gồm những di tích nào?

A. Đền Quán Thánh, Đền-Đình Kim Liên, Đền Bạch Mã, Đền Voi Phục

B. Đền Ngọc Sơn, Đền Quán Thánh, Đền Phù Ủng, Đền Yên Thành.

C. Đền Đồng Cổ, Đền Đồng Nhân, Đền Kim Ngưu, Đền Vệ Quốc.

D. Đền Quán Thánh, Đồng Cổ, Đền Bạch Mã, Đền Kim Ngưu.

Câu hỏi số 15: “Phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” là trách nhiệm, nghĩa vụ của ai?

A. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vùng Thủ đô

B. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

C. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước.

D. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị

Câu hỏi số 16: Hà Nội là thủ đô có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới?

A. 16

B. 15

C. 18

D. 17

Câu hỏi số 17: Đến năm 2021, Thành phố Hà Nội đã thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại bao nhiêu phường?

A. 180

B. 175

C. 173

D. 170

Câu hỏi số 18: Trong giai đoạn 2016 – 2020, Thành phố Hà Nội đã đóng góp bao nhiêu % GDP cả nước?

A. Trên 15% GDP

B. Trên 18% GDP

C. Trên 16% GDP

D. Trên 15,5% GDP

Câu hỏi số 19: Làng cổ nào nằm ở phía Tây Thủ đô Hà Nội, được gọi là "Làng hai Vua"?

A. Làng Đông Ngạc

B. Làng Đường Lâm

C. Làng Nhị Khê

D. Làng Mai Động

Câu hỏi số 20: Thành phố Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu “Thủ đô anh hùng” vào thời gian nào?

A. 37168

B. 36437

C. 36803

D. 37533

Câu hỏi số 21: Đồng chí có đề xuất giải pháp cụ thể gì đối với xây dựng Thủ đô gắn với việc thực hiện 1 trong các tiêu chí sau: Văn hiến - Văn minh - Hiện đại (Lưu ý: Số lượng tối đa không quá 500 từ)

Câu hỏi kèm đáp án tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024

>> Xem tại đây.

Nội dung Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024

Căn cứ Kế hoạch 133/KH-BTGTU Hà Nội năm 2024 thì nội dung Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô bao gồm:

- Tìm hiểu về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tìm hiểu về truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, những thành tựu của Thủ đô đạt được qua 70 năm xây dựng và phát triển và sau gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực.

- Tìm hiểu về những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (như: những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, các chỉ tiêu cơ bản; kết quả thực hiện của Thành phố trong thời gian qua…).

- Đóng góp ý kiến, hiến kế, phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,695

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn