Câu hỏi kèm đáp án tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
17/06/2024 09:09 AM

Tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô bắt đầu từ 8h00 ngày 17/6/2024 đến 23h00 ngày 23/6/2024.

Câu hỏi kèm đáp án tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024

Câu hỏi kèm đáp án tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Câu hỏi kèm đáp án tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024

Ngày 26/3/2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch 133/KH-BTGTU tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Dưới đây là câu hỏi kèm đáp án tham khảo tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024:

Câu hỏi số 1: Hiện nay Hà Nội có tất cả bao nhiêu cây cầu bắc qua sông Hồng?

A. 08 cây cầu.

B. 05 cây cầu.

C. 07 cây cầu.

D. 6 cây cầu.

Câu hỏi số 2: Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ VI diễn ra vào thời gian nào?

A. Tháng 5 năm 1974.

B. Tháng 6 năm 1974.

C. Tháng 3 năm 1974.

D. Tháng 4 năm 1974.

Câu hỏi số 3: Phong trào “Tam bất kỳ” (Đi bất kỳ đâu; làm bất kỳ nhiệm vụ gì được Đảng, Nhà nước yêu cầu; hưởng bất kỳ chế độ đãi ngộ nào cũng chấp nhận) do trường đại học nào khởi sướng?

A. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

B. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

C. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

D. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Câu hỏi số 4: Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” bắt đầu từ ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 18/12/1972

B. Ngày 17/12/1972.

C. Ngày 19/12/1972.

D. Ngày 20/12/1972.

Câu hỏi số 5: Trong số các tòa nhà sau đây, đâu là tòa nhà cao nhất Hà Nội?

A. HPC Landmark 105.

B. AON Hanoi Landmark Tower.

C. Discovery Complex B.

D. Lotte Center Hà Nội.

Câu hỏi số 6: Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu “Thủ đô anh hùng” vào dịp nào ?

A. Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

B. Kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô.

C. Kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội.

D. Kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô.

Câu hỏi số 7: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ VIII diễn ra vào thời gian nào?

A. Tháng 3 năm 1980.

B. Tháng 4 năm 1980.

C. Tháng 2 năm 1980.

D. Tháng 5 năm 1980.

Câu hỏi số 8: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ra Chỉ thị số 24-CT/TU “về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội” vào ngày, tháng, năm nào ?

A. Ngày 07/8/2023.

B. Ngày 12/8/2023.

C. Ngày 15/8/2023.

D. Ngày 10/8/2023.

Câu hỏi số 9: 26 nghìn thanh niên Thủ đô Hà Nội đã xuống đường lên án hành động phiêu lưu chiến tranh của Mỹ bắt đầu tại địa điểm nào?

A. Quảng Trường Ba Đình.

B. Quảng trường Nhà Hát Lớn.

C. Bờ Hồ Hoàn Kiếm.

D. Ga Hàng cỏ (nay là Ga xe lửa Hà Nội).

Câu hỏi số 10: Tại buổi lễ ra mắt mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, Hà Nội hiện có bao nhiêu Tour du lịch đêm được giới thiệu?

A. 12 tour.

B. 15 tour.

C. 18 tour.

D. 10 tour.

Câu hỏi số 11: Hợp tác xã nông nghiệp đầu tiên của thành phố Hà Nội được thành lập vào ngày, tháng, năm nào ?

A. Ngày 22/6/957.

B. Ngày 22/6/1958.

C. Ngày 22/6/1959.

D. Ngày 22/6/1960.

Câu hỏi số 12: Trong số các trung tâm thương mại sau đây, đâu là trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội?

A. Vincom Mega Mall Royal City.

B. Aeon Mall Long Biên.

C. Lotte Mall West Lake Hanoi.

D. Vincom Mega Mall – Time City

Câu hỏi số 13: Trong số các hồ sau, đâu là hồ tự nhiên nào có diện tích lớn nhất Hà Nội?

A. Hồ Gươm.

B. Hồ Tây.

C. Hồ Bảy Mẫu.

D. Hồ Thiền Quang.

Câu hỏi số 14: Đảng bộ và nhân dân Thủ đô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Thủ đô vào năm nào?

A. Năm 1961.

B. Năm 1959.

C. Năm 1960.

D. Năm 1962.

Câu hỏi số 15: Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ xã dân tộc thiểu số của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới là bao nhiêu ?

A. 100%.

B. 95%.

C. 90%.

D. 85%.

Câu hỏi số 16: Tại Đại hội lần thứ XIV, đánh giá kết quả 20 năm đổi mới so với năm 1985, mức thu nhập của người dân năm 2005 tăng mấy lần ?

A. 4 lần.

B. 3 lần.

C. 6 lần.

D. 5 lần.

Câu hỏi số 17: Đại hội lần thứ I của Đảng bộ thành phố Hà Nội, đã bầu ai làm Bí thư Thành ủy Hà Nội ?

A. Nguyễn Lam.

B. Lê Văn Lương.

C. Trần Danh Tuyên.

D. Nguyễn Văn Trân.

Câu hỏi số 18: Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 06-CTr/TU về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 vào ngày, tháng, năm nào ?

A. Ngày 17/3/2021.

B. Ngày 20/3/2021.

C. Ngày 22/3/2021.

D. Ngày 21/3/2021.

Câu hỏi số 19: Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội nêu lên bao nhiêu chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quy hoạch đô thị, môi trường và xây dựng đảng đến năm 2025 ?

A. 18 chỉ tiêu.

B. 20 chỉ tiêu.

C. 22 chỉ tiêu.

D. 19 chỉ tiêu.

Câu hỏi số 20: Vào năm 1965, Hà Nội có bao nhiêu Hợp tác xã thủ công nghiệp ?

A. 450 Hợp tác xã.

B. 460 Hợp tác xã.

C. 451 Hợp tác xã.

D. 431 Hợp tác xã.

Câu hỏi số 21: Đồng chí có đề xuất giải pháp cụ thể gì đối với xây dựng Thủ đô gắn với việc thực hiện 1 trong các tiêu chí sau: Văn hiến - Văn minh - Hiện đại (Lưu ý: Số lượng tối đa không quá 500 từ)

Câu hỏi kèm đáp án tuần 6 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024

>> Xem tại đây.

Nội dung Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024

Theo Kế hoạch 133/KH-BTGTU Hà Nội năm 2024 thì nội dung Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô bao gồm:

- Tìm hiểu về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tìm hiểu về truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, những thành tựu của Thủ đô đạt được qua 70 năm xây dựng và phát triển và sau gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực.

- Tìm hiểu về những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (như: những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, các chỉ tiêu cơ bản; kết quả thực hiện của Thành phố trong thời gian qua…).

- Đóng góp ý kiến, hiến kế, phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,197

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn