Cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
18/06/2024 14:37 PM

Bài viết sau sẽ trình bày nội dung về phương án cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp trong lĩnh vực xây dựng theo văn bản mới nhất.

Cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 11/6/2024, Ngày 11/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 498/QĐ-TTg về phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.

Cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Tại Phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp ban hành kèm Quyết định 498/QĐ-TTg quy định về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp trong lĩnh vực xây dựng như sau:

* Thủ tục Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng (mã TTHC: 2.001041)

- Nội dung đơn giản hóa

+ Bãi bỏ quy định yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp trong thủ tục hành chính này đối với cá nhân không phải là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng.

Lý do: Nhằm đơn giản hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ thủ tục mà cá nhân, tổ chức không cần thiết phải nộp khi thực hiện thủ tục; thay vào đó các cơ quan nhà nước chủ động thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, không yêu cầu cá nhân có liên quan phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính sẽ yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với người đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng.

- Kiến nghị thực thi

+ Sửa đổi quy định tại Điều 8 Luật Giám định tư pháp 2012 được sửa đổi tại điểm b khoản 4 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 2020.

+ Bãi bỏ thành phần hồ sơ Phiếu lý lịch tư pháp tại Phụ lục Văn bản đề nghị bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng (Ban hành kèm theo Thông tư 17/2021/TT-BXD).

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2024 - 2025.

* Thủ tục Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương (mã TTHC 2.001116).

- Nội dung đơn giản hóa

+ Bãi bỏ quy định yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp trong thủ tục hành chính này đối với cá nhân không phải là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng.

Lý do: Nhằm đơn giản hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ thủ tục mà cá nhân, tổ chức không cần thiết phải nộp khi thực hiện thủ tục; thay vào đó các cơ quan nhà nước chủ động thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, không yêu cầu cá nhân có liên quan phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Luật Giám định tư pháp 2012 và tại điểm b khoản 4 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 2020, thành phần hồ sơ ngoài Phiếu lý lịch tư pháp còn có Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc thủ trưởng đơn vị nơi công tác. Như vậy đối với trường hợp người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp đang là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thì theo quy định không cần có phiếu lý lịch tư pháp. Còn đối với đối tượng hành nghề ngoài công lập thì sơ yếu lý lịch do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận, còn với đối tượng hành nghề tại các cơ sở công lập do thủ trưởng đơn vị công lập đó xác nhận, do vậy không cần phải có Phiếu lý lịch tư pháp. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính sẽ yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với người đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng.

- Kiến nghị thực thi

+ Sửa đổi khoản 3, Điều 8 Luật Giám định tư pháp 2012 và tại điểm b khoản 4 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 2020.

+ Bãi bỏ thành phần hồ sơ Phiếu lý lịch tư pháp tại Phụ lục Văn bản đề nghị bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng (Ban hành kèm theo Thông tư 17/2021/TT-BXD).

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2024 - 2025.

Xem thêm Quyết định 498/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 11/6/2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 296

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn