Lý lịch tư pháp

Tập hợp bài viết về Lý lịch tư pháp và Phiếu Lý lịch tư pháp.

  • Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam 14:10 | 09/07/2024
  • Ngày 01/7/2024, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1235/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, trong đó có hướng dẫn thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo ...
  • Sẽ bỏ phiếu lý lịch tư pháp khi thi tuyển, xét tuyển công chức 15:20 | 13/06/2024
  • Ngày 11/6/2024, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 498/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó có nội dung bỏ phiếu lý lịch tư pháp khi thi tuyển, xét tuyển công ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn