Thủ tục hành chính online 13/06/2024 17:30 PM

Sẽ có nhiều thủ tục hành chính được cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
13/06/2024 17:30 PM

Sẽ có nhiều thủ tục hành chính được cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID là nội dung được đề cập tại Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 11/6/2024.

Sẽ có nhiều thủ tục hành chính được cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Sẽ có nhiều thủ tục hành chính được cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID (Hình từ Internet)

Ngày 11/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 498/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.

Sẽ có nhiều thủ tục hành chính được cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Cụ thể, các thủ tục hành chính dự kiến sẽ được cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID theo lộ trình bao gồm:

*Lĩnh vực ngân hàng

1. Thủ tục Cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm (mã TTHC: 3.000029)

*Lĩnh vực chứng khoán

2. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật, thay đổi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng lưu ký, giám sát, thay đổi thời gian hoạt động, thay đổi trụ sở công ty (mã TTHC: 1.009519)

3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam (mã TTHC: 1.009808)

4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (mã TTHC: 1.009819)

5. Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, vốn cấp cho chi nhánh, giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam (mã TTHC: 1.009820)

6. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (mã TTHC: 1.009806)

7. Thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (mã TTHC: 1.009530)

8. Chấp thuận tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (mã TTHC: 1.009537)

9. Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán (mã TTHC: 1.009544)

10. Thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch, giám đốc chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (mã TTHC: 1.009534)

11. Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (mã TTHC: 1.009543)

12. Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng, quỹ mở lần đầu ra công chúng (mã TTHC: 1.009500)

13. Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng (mã TTHC: 1.009512)

14. Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản lần đầu ra công chúng (mã TTHC: 1.009507)

15. Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục lần đầu ra công chúng (mã TTHC: 1.009877)

16. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng (mã TTHC: 1.009515)

17. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ (mã TTHC: 1.009517)

*Lĩnh vực bảo trợ xã hội

18. Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (mã TTHC: 2.000291)

19. Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (mã TTHC: 2.000355)

*Lĩnh vực trẻ em

20. Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em (mã TTHC: 1.004941)

*Lĩnh vực lao động – việc làm

21. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (mã TTHC: 2.002027)

22. Thủ tục Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (mã TTHC: 1.000464)

23. Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (mã TTHC: 1.000479)

24. Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (mã TTHC: 1.000448)

25. Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (mã TTHC: 1.001823)

26. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (mã TTHC: 1.001853)

27. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (mã TTHC: 1.001865)

*Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

28. Thủ tục Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (mã TTHC: 1.010940)

29. Thủ tục Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (mã TTHC: 1.010938)

30. Thủ tục Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (mã TTHC: 1.010939)

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 498/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 11/6/2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,869

Bài viết về

Định danh điện tử/VNeID

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn