Thời gian giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TPHCM

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
18/06/2024 07:00 AM

Tại TPHCM, thời gian giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được hướng dẫn tại Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố.

Theo đó, thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Trung tâm dịch vụ việc làm như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

 

1

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố địa chỉ: 153 Xô viết Nghệ tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh

 
 
 
 
 
 

2

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

02 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định

 
 
 
 
 
 

3

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

02 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định đối với người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 
 
 
 
 
 

4

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

 
 
 
 
 
 

5

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

 
 
 
 
 
 

6

Giải quyết hỗ trợ học nghề

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

 
 
 
 
 
 

 

Thời gian giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (Hình từ internet)

Điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Theo Điều 49 Luật Việc làm 2013, khi người lao động đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp theo quy định

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp theo quy định.

Tư vấn, giới thiệu việc làm: Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Điều kiện được hỗ trợ học nghề:

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 49 Luật Việc làm 2013;

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Điều 47 Luật Việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 433

Bài viết về

Trợ cấp thất nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn