Sẽ sửa đổi điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp so với Luật Việc làm 2013

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
25/03/2024 09:00 AM

Tôi muốn biết điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) có gì khác so với Luật Việc làm 2013? – Tường Vy (Bình Dương)

Sẽ sửa đổi điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp so với Luật Việc làm 2013

Sẽ sửa đổi điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp so với Luật Việc làm 2013 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi), trong đó có việc sửa đổi điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp so với Luật Việc làm 2013.

Sẽ sửa đổi điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp so với Luật Việc làm 2013

Theo đó, nhằm hạn chế gian lận, trục lợi bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất sửa đổi điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), cụ thể:

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Luật Việc làm 2013

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

- Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

(2) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013;

(3) Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm 2013;

(4) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

- Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Chết.

(Điều 49 Luật Việc làm 2013)

Những đối tượng đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 97 Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) khi có đủ các điều kiện sau đây thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp:

(1) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 97 Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) theo quy định của pháp luật trừ các trường hợp sau đây:

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trừ các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước theo quy định Bộ luật Lao động 2019;

- Người lao động bị sa thải theo pháp luật về lao động hoặc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo pháp luật về viên chức;

- Người lao động hưởng lương hưu;

- Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng lương hưu.

(2) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 97 Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến 12 tháng.

(3) Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi).

(4) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không thuộc trường hợp sau đây:

- Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

- Ra nước ngoài định cư;

- Chết.

(Điều 111 Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,043

Bài viết về

Trợ cấp thất nghiệp

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn