Nhiệm vụ của trật tự thôn trong bảo đảm an toàn giao thông

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
17/06/2024 08:45 AM

Từ 01/7/2024, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó có quy định về nhiệm vụ của trật tự thôn trong bảo đảm an toàn giao thông.

Nhiệm vụ của trật tự thôn trong bảo đảm an toàn giao thông (Hình từ internet)

1. Trật tự thôn là gì?

Có thể hiểu trật tự thôn là tên gọi viết tắt của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo đó, lực lượng này do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Công an cấp xã) giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đây là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(Khoản 2 Điều 2 và Điều 3 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023)

2. Nhiệm vụ của trật tự thôn trong bảo đảm an toàn giao thông

Căn cứ Điều 12 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 có quy định nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, cụ thể:

- Hỗ trợ Công an cấp xã tuần tra, phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách.

- Hỗ trợ Công an cấp xã hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông khi được huy động.

- Khi thực hiện nhiệm vụ nêu trên mà phát hiện vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ hoặc theo hướng dẫn của Công an cấp xã, lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, bảo vệ an ninh, trật tự.

- Trường hợp xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ngoài địa bàn phụ trách, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thể được cấp có thẩm quyền điều động để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Việc sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong trường hợp điều động được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Như vậy, trật tự thôn có nhiệm vụ hỗ trợ Công an cấp xã tuần tra, phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách.

Hỗ trợ Công an cấp xã hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông khi được huy động.

Và thực hiện các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của Công an cấp xã hoặc do cấp có thẩm quyền điều động.

3. 04 công cụ hỗ trợ được trang bị cho trật tự thôn 

Theo Điều 21 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo đó, Bộ Công an có nhiệm vụ trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định, cụ thể:

STT

TÊN CÔNG CỤ

ĐƠN VỊ TÍNH

TRANG BỊ CHO 01 TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ

NIÊN HẠN SỬ DỤNG

1.

Dùi cui cao su

Chiếc

80% quân số

Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

2.

Dùi cui kim loại

Chiếc

50% quân số

3.

Áo giáp chống đâm

Cái

30% quân số

4.

Găng tay bắt dao

Đôi

30% quân số

- Hằng năm, Công an cấp xã tổng hợp nhu cầu số lượng, loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gửi Công an cấp huyện tổng hợp, gửi Công an cấp tỉnh lập dự trù kinh phí và gửi Cục Kế hoạch và tài chính thẩm định, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét, quyết định.

- Căn cứ số lượng, loại công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định tại Thông tư 14/2024/TT-BCA, công an cấp xã tổ chức quản lý công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định của pháp luật có liên quan và xem xét, quyết định loại, số lượng công cụ hỗ trợ trang bị cho từng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, loại công cụ hỗ trợ sử dụng chung của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi thực hiện nhiệm vụ.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 675

Bài viết về

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn