03 thông tin sinh trắc học bắt buộc phải thu nhận khi làm thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
15/06/2024 13:00 PM

Từ ngày 01/7/2024, khi làm thẻ căn cước, người làm theo sẽ được thu nhận 03 thông tin sinh trắc học.

03 thông tin sinh trắc học bắt buộc phải thu nhận khi làm thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024

03 thông tin sinh trắc học bắt buộc phải thu nhận khi làm thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024 (Hình từ Internet)

03 thông tin sinh trắc học bắt buộc phải thu nhận khi làm thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024

Từ ngày 01/7/2024, Luật Căn cước 2023 sẽ chính thức có hiệu lực. Khi có các quy định mới liên quan đến việc cấp thẻ căn cước sẽ có sự thay đổi so với Luật Căn cước công dân 2014, trong đó sẽ xuất hiện việc thu nhập thông tin sinh trắc học trong quá trình cấp thẻ thẻ căn cước.

Theo Luật Căn cước 2023, sinh trắc học là những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học cá biệt và ổn định của một người để nhận diện, phân biệt người này với người khác. Các thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói.

Đối với ADN và giọng nói, thông tin sinh trắc học này sẽ được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ có thực hiện trưng cầu giám định hoặc thu thập được thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói của người dân thì chia sẻ cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật, điều chỉnh vào Cơ sở dữ liệu căn cước.

Còn đối với ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt sẽ thu nhận trong thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 06 tuổi trở lên. Trong trường hợp yêu cầu cấp thẻ căn cước là người dưới 06 tuổi thì các thông tin sinh trắc học này sẽ không được cơ quan quản lý căn cước thu nhận.

Như vậy, 03 thông tin sinh trắc học bắt buộc phải thu nhận khi làm thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024 gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt. Việc thu nhận này phải thực hiện theo đúng quy trình, đúng đối tượng theo luật định.

(Khoản 3 Điều 3; Khoản 3 Điều 15; Điểm d khoản 1 Điều 16; Điều 23 Luật Căn cước 2023)

Thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên từ ngày 01/7/2024

Cụ thể tại khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước 2023 quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau:

- Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước; trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Luật Căn cước 2023;

- Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước;

- Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước;

- Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước;

- Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn; trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục quy định nêu trên.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,289

Bài viết về

Thẻ căn cước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn