Thẩm quyền tạm đình chỉ công tác trong cơ quan của Đảng theo Quy định 148-QĐ/TW

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
06/06/2024 08:16 AM

Tại Quy định 148-QĐ/TW năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương đã liệt kê những người đứng đầu có quyền tạm đình chỉ công tác trong cơ quan của Đảng.

Thẩm quyền tạm đình chỉ công tác trong cơ quan của Đảng theo Quy định 148-QĐ/TW

Thẩm quyền tạm đình chỉ công tác trong cơ quan của Đảng theo Quy định 148-QĐ/TW (Hình từ Internet)

Ngày 23/5/2024, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thẩm quyền tạm đình chỉ công tác trong cơ quan của Đảng theo Quy định 148-QĐ/TW

Theo Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quy định 148-QĐ/TW năm 2024, thẩm quyền tạm đình chỉ công tác trong cơ quan của Đảng được quy định như sau:

(1) Trưởng các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Cấp phó của mình; người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc.

(2) Vụ trưởng, cục trưởng và tương đương trực thuộc các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Cấp phó của mình; cán bộ lãnh đạo, quản lý do mình quản lý, điều hành.

(3) Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Cấp phó của minh; trường các ban tham mưu của Đảng uỷ Khối; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

(4) Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Phó bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của tỉnh uỷ, thành uỷ; bí thư huyện uỷ và tương đương; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ; cấp trưởng các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh.

(5) Trưởng các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc của tỉnh uỷ, thành uỷ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Cấp phó của mình; trưởng, phó đơn vị trực thuộc; cán bộ lãnh đạo, quản lý do mình quản lý, điều hành.

(6) Cấp trưởng các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Cấp phó của mình; cán bộ lãnh đạo, quản lý do mình quản lý, điều hành.

(7) Bí thư huyện uỷ và tương đương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Phó bí thư huyện uỷ; bí thư đảng uỷ cấp xã; trưởng, phó ban, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của huyện uỷ; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc huyện uỷ; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp huyện.

(8) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh uỷ, huyện uỷ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Cấp phó của mình; cán bộ lãnh đạo, quản lý do mình quản lý, điều hành.

(9) Bí thư đảng uỷ cấp xã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Phó bí thư đảng uỷ cấp xã; cán bộ lãnh đạo, quản lý do mình quản lý, điều hành trong các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; cán bộ lãnh đạo, quản lý do mình quản lý, điều hành trong các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp xã.

Tạm đình chỉ công tác là việc buộc cán bộ dừng thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời hạn nhất định. Tạm đình chỉ công tác không phải là hình thức kỷ luật.

(Điều 3 Quy định 148-QĐ/TW năm 2024)

Xem thêm tại Quy định 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 650

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn