Sẽ nghiêm cấm cá nhân góp vốn, hợp tác chia lợi nhuận trong hoạt động công chứng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
03/06/2024 12:00 PM

Sẽ nghiêm cấm cá nhân góp vốn, hợp tác chia lợi nhuận trong hoạt động công chứng là một đề xuất mới tại Dự thảo Luật Công chứng sửa đổi so với quy định hiện hành.

Sẽ nghiêm cấm cá nhân góp vốn, hợp tác chia lợi nhuận trong hoạt động công chứng

Sẽ nghiêm cấm cá nhân góp vốn, hợp tác chia lợi nhuận trong hoạt động công chứng (Hình từ Internet)

Mới đây, Dự thảo Luật Công chứng sửa đổi (Dự thảo lần 2, ngày 20/5/2024) do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo đã được công bố. Đây là dự thảo trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Sẽ nghiêm cấm cá nhân góp vốn, hợp tác chia lợi nhuận trong hoạt động công chứng

Cụ thể, Dự thảo Luật Công chứng sửa đổisẽ nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây:

(1) Giả mạo công chứng viên, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch;

(2) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; tiết lộ hoặc sử dụng thông tin mà mình biết được trong hoạt động công chứng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; sử dụng giấy tờ, văn bản giả mạo hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa trái pháp luật để yêu cầu công chứng;

(3) Có hành vi gian dối, không trung thực trong quá trình yêu cầu công chứng, làm chứng, phiên dịch;

(4) Cản trở hoạt động công chứng; từ chối cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc công chứng trái quy định của pháp luật; từ chối thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch được công chứng mà không có lý do chính đáng;

(5) Đầu tư toàn bộ, góp vốn, nhận góp vốn, liên kết, hợp tác chia lợi nhuận trong hoạt động công chứng;

(6) Cung cấp dịch vụ công chứng; đặt tên tổ chức, doanh nghiệp, treo biển quảng cáo hoặc thực hiện các hành vi quảng cáo có nội dung cung cấp dịch vụ công chứng hoặc nội dung dịch vụ gây nhầm lẫn với dịch vụ công chứng.

(Khoản 3 Điều 7 Dự thảo Luật Công chứng sửa đổi)

Hiện hành, cá nhân, tổ chức không phải là công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng sẽ bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:

- Giả mạo người yêu cầu công chứng;

- Người yêu cầu công chứng cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ, văn bản giả mạo hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa trái pháp luật để yêu cầu công chứng;

- Người làm chứng, người phiên dịch có hành vi gian dối, không trung thực;

- Cản trở hoạt động công chứng.

(Khoản 2 Điều 7 Luật Công chứng 2014)

Đề xuất 06 hành vi nghiêm cấm đối tổ chức hành nghề công chứng

Dự kiến Dự thảo Luật Công chứng sửa đổi sẽ nghiêm cấm tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây:

(1) Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích, chủ thể hoặc nội dung của giao dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; xúi giục, tạo điều kiện cho người tham gia giao dịch thực hiện giao dịch giả tạo hoặc hành vi gian dối khác;

(2) Sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng; nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng, giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng và chi phí khác đã được xác định, thỏa thuận; nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện việc công chứng;

(3) Ép buộc người khác sử dụng dịch vụ của mình; cấu kết, thông đồng với người khác làm sai lệch nội dung của hồ sơ yêu cầu công chứng, hồ sơ công chứng;

(4) Chi tiền hoặc lợi ích khác, gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội để giành lợi thế trong việc công chứng;

(5) Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức mình;

(6) Tham gia quản lý doanh nghiệp ngoài tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện hoạt động môi giới, đại lý hoặc tham gia chia lợi nhuận trong giao dịch mà mình công chứng; thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ không liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực;

(7) Mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng;

(8) Cho người không đủ điều kiện hành nghề công chứng thực hiện việc công chứng, chứng thực tại tổ chức mình; cho công chứng viên chưa được cấp Thẻ công chứng viên tại tổ chức mình, công chứng viên đang bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng hoặc đang bị tước quyền sử dụng Thẻ công chứng viên hành nghề tại tổ chức mình.

(Khoản 2 Điều 7 Dự thảo Luật Công chứng sửa đổi)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 347

Bài viết về

Công chứng - Chứng thực

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn