Nghiên cứu chính sách với công chức thuế khi sắp xếp lại các Chi cục Thuế mà phải làm xa nhà

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
31/05/2024 10:07 AM

Nghiên cứu chính sách với công chức thuế khi sắp xếp lại các Chi cục Thuế mà phải làm xa nhà là nội dung tại Thông báo 460/TB-TCT ngày 21/5/2024.

Nghiên cứu chính sách với công chức thuế khi sắp xếp lại các Chi cục Thuế mà phải làm xa nhà

Nghiên cứu chính sách với công chức thuế khi sắp xếp lại các Chi cục Thuế mà phải làm xa nhà (Hình từ Internet)

Tổng cục Thuế ban hành Thông báo 460/TB-TCT ngày 21/5/2024 kết luận tại Hội nghị về triển khai công tác cải cách hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành thuế năm 2024.

Nghiên cứu chính sách với công chức thuế khi sắp xếp lại các Chi cục Thuế mà phải làm xa nhà

Tại Thông báo 460/TB-TCT ngày 21/5/2024 về triển khai công tác cải cách hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành thuế năm 2024 thì Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện các nội dung sau:

- Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Tổng cục về chính sách hỗ trợ đối với các công chức công tác tại các Chi cục Thuế khu vực mà khi tổ chức, sắp xếp các Chi cục Thuế công chức phải đi làm xa nhà, gặp nhiều khó khăn (Tháng 8/2024).

- Nghiên cứu ý kiến của các Cục Thuế về đào tạo công chức, tiêu chuẩn chính trị khi triển khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, quy định về số lượng cấp phó cho phù hợp... và trình báo cáo Tổng cục (Tháng 6/2024).

- Phối hợp với Ban Cải Cách rà soát lại các chỉ số đánh giá về nguồn nhân lực (phân bổ nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực), trong đó thống nhất cách tính toán xác định chỉ số để đảm bảo yêu cầu mục tiêu Chiến lược (Tháng 5/2024).

- Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Tổng cục phương án đảm bảo công tác đào tạo bồi dưỡng của ngành tiếp tục được duy trì, thực hiện trong trường hợp sáp nhập Trường nghiệp vụ vào Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính; đảm bảo sắp xếp nhân sự, cơ sở vật chất của Trường sau giải thể, sáp nhập vào Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính (Tháng 6/2024).

Ngoài ra, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Thuế; động viên khuyến khích tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ công chức Thuế để triển khai tích cực các nhiệm vụ Chuyển đổi số của ngành (Thường xuyên).

- Các Cục Thuế báo cáo với UBND, Tỉnh/thành ủy, tranh thủ sự ủng hộ của các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố với những định hướng sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế, quản lý thuế trong thời gian tới (Thường xuyên).

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp và phản hồi những vướng mắc, bất cập trong cơ chế chính sách, TTHC thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế hoặc những quy định không phù hợp với yêu cầu cải cách hiện đại hóa/chuyển đổi số của ngành, cần đề xuất sửa đổi, bổ sung (Thường xuyên).

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ các nội dung mà các Vụ/đơn vị của Tổng cục đã phổ biến về những thay đổi trong tổ chức bộ máy cơ quan thuế thời gian tới, chức năng nhiệm vụ bộ phận KTNB, áp dụng phân bổ nguồn nhân lực theo vị trí việc làm... để cán bộ công chức yên tâm công tác và chấp hành kỷ cương kỷ luật của ngành. Phản ánh kịp thời về Tổng cục những bất cập về công tác luân phiên luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, chính sách đãi ngộ...đối với công chức thuế (Tháng 7/2024).

- Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tham gia có chất lượng đối với Dự thảo hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý thuế đến năm 2030. Rà soát số liệu đánh giá công tác quản lý thuế năm 2023 (số liệu chốt đến 31/12/2022) tại địa phương theo Dự thảo kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của Cục Thuế. Trên cơ sở hệ thống chỉ số được ban hành, Cục Thuế nghiên cứu áp dụng một phần hoặc toàn bộ để đánh giá hiệu quả quản lý thuế tại Cục Thuế và Chi cục Thuế (Tháng 6/2024).

Xem thêm tại Thông báo 460/TB-TCT ban hành ngày 21/5/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 592

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn