Quy chế sử dụng phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
23/05/2024 09:41 AM

Cho tôi hỏi đã có Quy chế sử dụng phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế hay chưa? – Thanh Trúc (Thái Bình)

Quy chế sử dụng phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế

Quy chế sử dụng phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 20/5/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 669/QĐ-TCT năm 2024 về Quy chế quản lý, sử dụng và tổ chức thi, kiểm tra trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế.

1. Nguyên tắc quản lý và sử dụng phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế

- Phần mềm thi trực tuyến được vận hành thông qua hệ thống mạng internet, đảm bảo nguyên tắc hoạt động liên tục, đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng.

- Phần mềm thi trực tuyến được Tổng cục Thuế quản lý thống nhất. Tổng cục Thuế phân quyền quản lý, sử dụng phần mềm thi trực tuyến cho các Vụ/Đơn vị/Cục Thuế.

Thủ trưởng các Vụ/Đơn vị/Cục Thuế được phân quyền quản lý, sử dụng phần mềm thi trực tuyến chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về công việc được phân quyền.

Các cá nhân được các Vụ/Đơn vị/Cục Thuế phân quyền quản lý, sử dụng phần mềm thi trực tuyến chịu trách nhiệm cá nhân trước thủ trưởng các Vụ/Đơn vị/Cục Thuế của mình.

2. Phân quyền quản lý và truy cập phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế

- Quyền quản trị hệ thống là quyền quản lý và sử dụng phần mềm thi trực tuyến ở mức độ quản trị cao nhất, không bị hạn chế. Quyền quản trị hệ thống của phần mềm thi trực tuyến được Tổng cục Thuế giao cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Trách nhiệm của Quản trị hệ thống: quản lý và đảm bảo sự vận hành thông suốt của phần mềm thi trực tuyến, cấp tài khoản và quản lý tài khoản của Quản trị viên, Thành viên; phân quyền quản lý và sử dụng phần mềm thi trực tuyến cho Quản trị viên và Thành viên.

- Quyền quản trị viên là quyền quản lý và truy cập phần mềm thi trực tuyến ở mức độ hạn chế hơn số với quản trị hệ thống. Quyền quản trị viên do cá nhân nắm giữ quyền quản trị hệ thống phân công.

Trách nhiệm của Quản trị viên: chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và vận hành phần mềm thi trực tuyến theo phạm vi công việc được Quản trị hệ thống giao; phân quyền quản lý và sử dụng phần mềm thi trực tuyến cho Thành viên; chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc vận hành, sử dụng phần mềm thi trực tuyến cho các cá nhân được Tổng cục phân công; chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Quản trị hệ thống về công việc được phân công.

- Quyền thành viên là quyền quản lý và truy cập phần mềm thi trực tuyến ở mức độ thấp nhất. Quyền thành viên do cá nhân nắm giữ quyền quản trị hệ thống hoặc quản trị viên phân công.

Trách nhiệm của Thành viên: quản lý, sử dụng phần mềm thi trực tuyến theo phạm vi công việc của Thành viên đà được phân công; chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, trước Quản trị hệ thống, Quản trị viên về phạm vi công việc được phân công.

Để phục vụ công việc tổ chức các kỳ thi trên phần mềm thi trực tuyến, quản trị viên có thể phân công cá nhân ở các Vụ/Đơn vị/Cục Thuế khác nhau giữ quyền thành viên theo đề xuất của Lãnh đạo các Vụ/Đơn vị/Cục Thuế và được sự đồng ý của Quản trị hệ thống.

Khi thành viên đã hoàn thành công việc được giao, để đảm bảo tính an toàn và bảo mật của phần mềm thi trực tuyến, quản trị viên phải thông báo cho Quản trị hệ thống để Quản trị hệ thống khóa các tài khoản thành viên đã cấp. Thời gian khóa tài khoản thành viên chậm nhất đến thời điểm hoàn tất việc cấp chứng chỉ hoặc xác nhận hoàn thành khóa học cho học viên hoặc khi cấp có thẩm quyền ban hành văn bản thông báo kết quả kỳ thi.

3. Đăng ký cấp mới, thay đổi, xóa tài khoản của cá nhân trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế

- Tài khoản của người sử dụng trên phần mềm thi trực tuyến được thiết lập trên cơ sở sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ của từng cá nhân đã được Tổng cục Thuế cấp.

- Khi phát sinh người sử dụng mới, thay đổi thông tin người sử dụng, xoá những tài khoản người sử dụng đã được cấp, thủ trưởng đơn vị lập danh sách đề nghị gửi Vụ Tổ chức cán bộ. (Mẫu số 01 - Đề nghị đăng ký cấp mới tài khoản người sử dụng phần mềm thi trực tuyến, Mẫu số 02 - Đề nghị thay đổi, xóa tài khoản người sử dụng phần mềm thi trực tuyến)

- Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện cấp mới tài khoản, thay đổi thông tin, xóa tài khoản của người sử dụng.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 270

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn