04 trường hợp truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
22/05/2024 12:44 PM

Tôi muốn biết trường hợp nào được truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/7/2024? – Thành Xuân (Sóc Trăng)

04 trường hợp truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/7/2024

04 trường hợp truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/7/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

04 trường hợp truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/7/2024

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được truy thu trong các trường hợp sau đây:

(1) Thời gian bắt đầu vận hành thực tế của công trình sớm hơn thời gian phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Mức truy thu được tính trên cơ sở số ngày công trình khai thác trước ngày phê duyệt tiền cấp quyền;

(2) Phát sinh khai thác cho mục đích sử dụng nước phải nộp tiền nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh nội dung giấy phép;

(3) Quy mô, sản lượng nước, số ngày khai thác thực tế cao hơn so với giấy phép đã được cấp;

(4) Gian lận trong việc kê khai, tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hoặc kê khai không trung thực dẫn đến giảm số tiền phải nộp.

Lưu ý:

- Khi truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải căn cứ vào giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước liền trước đó.

Trường hợp phát sinh khai thác cho mục đích sử dụng nước phải nộp tiền nhưng chưa được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thì được tính theo giá tính tiền cấp quyền tại thời điểm ban hành quyết định truy thu.

- Đối với trường hợp truy thu tiền cấp quyền, khi cơ quan nhà nước thẩm quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phát hiện thuộc các trường hợp nêu trên hoặc có văn bản đề nghị của chủ giấy phép (nêu rõ lý do, thời gian truy thu) về việc truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thuộc 04 trường hợp trên, trong thời hạn 21 ngày kể từ ngày phát hiện trường hợp phải truy thu và nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh làm căn cứ xác định số tiền phải truy thu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét quyết định truy thu.

(Khoản 3, 4, 6 Điều 52 Nghị định 54/2024/NĐ-CP)

Căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/7/2024

Việc xác định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/7/2024 sẽ được căn cứ vào các yếu tố sau đây:

- Mục đích sử dụng nước, gồm:

+ Sản xuất thủy điện;

+ Kinh doanh, dịch vụ;

+ Sản xuất (bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt);

+ Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

+ Sinh hoạt.

- Loại nguồn nước khai thác gồm: nước mặt, nước dưới đất.

- Chất lượng của nguồn nước: được xác định theo phân vùng chất lượng nước hoặc phân vùng chức năng nguồn nước trong các quy hoạch về tài nguyên nước theo pháp luật về quy hoạch hoặc quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch hoặc trong quy hoạch chưa phân vùng thì căn cứ vào chất lượng thực tế của nguồn nước khai thác.

- Điều kiện khai thác:

+ Đối với nước mặt xác định theo khu vực nguồn nước mặt được khai thác;

+ Đối với nước dưới đất xác định theo loại hình công trình khai thác (giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động), trường hợp công trình là giếng khoan thì xác định theo chiều sâu khai thác.

- Quy mô khai thác:

+ Đối với khai thác nước cho thủy điện được xác định theo hồ sơ thiết kế;

+ Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích khác với quy định tại điểm a khoản này được xác định theo giấy phép khai thác tài nguyên nước và tỷ lệ cấp nước cho các mục đích sử dụng.

- Thời gian tính tiền được xác định trên cơ sở thời điểm bắt đầu vận hành công trình khai thác nước, thời điểm giấy phép bắt đầu có hiệu lực và thời hạn quy định trong giấy phép khai thác tài nguyên nước.

- Lượng nước khai thác (sản lượng).

(Điều 44 Nghị định 54/2024/NĐ-CP)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 356

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn