Thông cáo báo chí số 01 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

21/05/2024 07:33 AM

Thứ Hai, ngày 20/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Buổi sáng

Từ 07 giờ 15 phút: các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ 08 giờ 00 phút: Quốc hội họp phiên trù bị.

Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV với tỉ lệ tán thành rất cao; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Trương Thị Mai thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình.

Từ 09 giờ 00 phút: Quốc hội họp phiên khai mạc.

Quốc hội làm lễ chào cờ. Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Phiên họp có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe:

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

(Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam).

Từ 11 giờ 00 phút: Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về việc bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Buổi chiều

Nội dung 1: Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

 Từ 14 giờ 00 phút: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

- Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về việc bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

- Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Danh sách bầu Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 474 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 73.33% tổng số ĐBQH), trong đó có 474 đại biểu tán thành (bằng 97.39% tổng số ĐBQH, bằng 100% ĐBQH có mặt).

- Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Nội dung 2: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình  bày Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác thực  hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Nội dung 3: Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Nội dung 4: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Thanh Mẫn.

 - Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 475 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 97.54% tổng số ĐBQH), trong đó có 475 đại biểu tán thành (bằng 97.54% tổng số ĐBQH, bằng 100% ĐBQH có mặt).

Từ 15 giờ 15 phút: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

(Phiên họp toàn thể tại hội trường và Lễ Tuyên thệ được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam).

Nội dung 5: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe:

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Thứ ba, ngày 21/5/2024, Sáng: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ; Chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; từ 16 giờ 30 phút, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự theo thẩm quyền. 

Theo Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,930

Bài viết về

Kỳ họp Quốc hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn