Quốc hội quyết nghị nhân sự, thảo luận về cải cách tiền lương

25/06/2024 10:35 AM

(Chinhphu.vn) - Ngày 25/6, Quốc hội xem xét quyết nghị về nhân sự, thảo luận về cải cách chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội,...

Theo chương trình phiên họp, cuối giờ sáng 25/6,Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và thảo luận ở Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự.

Theo đó, Quốc hội nghe báo cáo về việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và tiến hành quy trình bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo của Chính phủ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quốc hội nghe Đại diện Chính phủ trình bày Tờ trình về phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo NNghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội.

Quốc hội thảo luận ở tổ về: Các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.

Phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội./.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/quoc-hoi-quyet-nghi-nhan-su-thao-luan-ve-cai-cach-tien-luong-119240625102110122.htm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,022

Bài viết về

Kỳ họp Quốc hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn