Sẽ sửa đổi Nghị định 144/2021 phần nội dung về phòng chống bạo lựa gia đình

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
20/05/2024 10:59 AM

Cho tôi hỏi sắp tới các nội dung về phòng chống bạo lực gia đình tại Nghị định 144/2021 có được sửa đổi không? – Mai Phương (Hà Nội)

Sẽ sửa đổi Nghị định 144/2021 phần nội dung về phòng chống bạo lựa gia đình

Sẽ sửa đổi Nghị định 144/2021 phần nội dung về phòng chống bạo lựa gia đình (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 18/5/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 428/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2022.

Sẽ sửa đổi Nghị định 144/2021 phần nội dung về phòng chống bạo lựa gia đình

Trong đó, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2022 trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2022 như sau:

- Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2022 (Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023).

- Xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời hạn trình: Trước ngày 15 tháng 10 năm 2024.

- Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình về nội dung liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình theo Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2022.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời hạn trình: Trước ngày 15 tháng 12 năm 2024.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ rà soát các quy định của Luật, quy định pháp luật có liên quan trong lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật.

Như vậy, sắp tới sẽ sửa đổi Nghị định 144/2021 phần nội dung về phòng chống bạo lựa gia đình.

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2022 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật.

- Nội dung hoạt động

+ Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

+ Triển khai các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia http://pbgdpl.gov.vn.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình bằng các hình thức cụ thể; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình khác.

- Cơ quan phối hợp:

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

+ Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận như Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đến các hội viên.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 405

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn