Đề xuất khoảng thời gian hỗ trợ tâm lý đối với nạn nhân của mua bán người

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
18/05/2024 11:45 AM

Cho tôi hỏi, khoảng thời gian hỗ trợ tâm lý đối với nạn nhân của mua bán người được đề xuất thế nào tại Dự thảo Luật Phòng chống mua bán người? - Anh Trầm (Đà Nẵng).

Đề xuất khoảng thời gian hỗ trợ tâm lý đối với nạn nhân của mua bán người

Đề xuất khoảng thời gian hỗ trợ tâm lý đối với nạn nhân của mua bán người (Hình từ internet)

1. Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật Phòng chống mua bán người

Căn cứ Điều 1 Dự thảo Luật Phòng chống mua bán người quy định phạm vi điều chỉnh như sau:

Dự thảo Luật quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, bảo vệ, xác minh, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người; điều kiện bảo đảm phòng, chống mua bán người; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng, chống mua bán người.

Ngoài ra, tại Điều 6 Dự thảo Luật quy định quyền và nghĩa vụ của người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, nạn nhân của mua bán người như sau:

- Đề nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ mình, người thân thích khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác có liên quan đến phòng, chống mua bán người; chấp hành đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền trong quá trình áp dụng các biện pháp bảo vệ.

- Từ chối biện pháp bảo vệ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân mình (trừ trường hợp bị đe dọa, ép buộc từ chối) và tự chịu trách nhiệm về an toàn của bản thân, người thân khi từ chối biện pháp bảo vệ hoặc không chấp hành đầy đủ các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ.

- Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

- Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc mua bán người.

- Quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến phòng, chống chống mua bán người.

2. Đề xuất khoảng thời gian hỗ trợ tâm lý đối với nạn nhân của mua bán người

Hiện hành, Điều 35 Luật Phòng chống mua bán người 2011 chỉ quy định chung rằng nạn nhân của mua bán người được hỗ trợ để ổn định tâm lý trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Nhưng tại Điều 38 Dự thảo Luật hỗ trợ tâm lý được quy định như sau:

- Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân được hỗ trợ để ổn định tâm lý trong thời gian chờ xác định là nạn nhân.

- Nạn nhân được hỗ trợ để ổn định tâm lý trong thời gian 03 tháng.

- Nạn nhân được hỗ trợ để ổn định tâm lý trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Như vậy, theo Dự thảo Luật, khoảng thời gian hỗ trợ tâm lý đối với nạn nhân của mua bán người được đề xuất 3 tháng.

3. Những đối tượng và chế độ hỗ trợ theo Dự thảo Luật Phòng chống mua bán người

Căn cứ Điều 35 Dự thảo Luật có quy định đối tượng và chế độ hỗ trợ nạn nhân mua bán người.

- Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam thì tùy trường hợp quy định tại các điều 36, 37, 38, 39, 40, 41 và 42 của Dự thảo Luật được hưởng các chế độ hỗ trợ sau đây:

+ Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại;

+ Hỗ trợ y tế;

+ Hỗ trợ tâm lý;

+ Trợ giúp pháp lý;

+ Hỗ trợ học văn hóa, học nghề;

+ Trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn;

+ Hỗ trợ chi phí phiên dịch.

- Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam, thì tùy trường hợp quy định tại các điều 36, 37, 38, 39 và 42 của Dự thảo Luật được hưởng các chế độ hỗ trợ quy định tại các điểm a, b, c và d, g khoản 1 Điều 35 Dự thảo Luật.

- Người dưới 18 tuổi đi cùng người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, nạn nhân, thì tùy trường hợp quy định tại các điều 36, 37, 38, 39, 40 và 42 của Dự thảo Luật được hưởng chế độ hỗ trợ quy định tại các điểm a, b và c, d, đ, g khoản 1 Điều 35 Dự thảo Luật.

- Chính phủ quy định chi tiết về các chế độ hỗ trợ; trình tự, thủ tục thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, nạn nhân.

Xem thêm nội dung tại Dự thảo Luật Phòng chống mua bán người.

Nguyễn Minh Khôi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 717

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn