Trình tự tổ chức xem xét tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
16/05/2024 14:01 PM

Xin hỏi trình tự tổ chức xem xét tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội như thế nào? - Hoàng Long (Thanh Hoá)

Trình tự tổ chức xem xét tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội năm 2024

Trình tự tổ chức xem xét tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội năm 2024 (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 03/5/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch 1248/KH-BHXH về tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trình tự tổ chức xem xét tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội năm 2024

Tại Kế hoạch 1248/KH-BHXH ngày 03/5/2024 thì trình tự tổ chức xem xét tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội năm 2024 như sau:

* Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch

Hội đồng kiểm tra, sát hạch do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định thành lập theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP , Nghị định 85/2023/NĐ-CPThông tư 06/2020/TT-BNV Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (sau đây gọi tắt là Thông tư 06/2020/TT-BNV), gồm 07 thành viên như sau:

- Lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng;

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các Vụ, Ban chuyên môn nghiệp vụ;

- Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 7, Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP.

* Hình thức và nội dung tiếp nhận vào làm viên chức

- Hình thức

Tổ chức sát hạch thông qua hình thức thi viết trắc nghiệm 100 câu hỏi, với thang điểm 100; thời gian thi viết trắc nghiệm 180 phút.

- Nội dung

Vòng 1: Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Vòng 2: Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận vào làm viên chức.

Trường hợp vị trí việc làm không yêu cầu về trình độ ngoại ngữ thì không phải thực hiện sát hạch ngoại ngữ.

* Xác định người trúng tuyển tiếp nhận vào làm viên chức

- Đạt được các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng chứng chỉ (tại vòng 1)

- Có điểm thi viết trắc nghiệm đạt từ 50/100 điểm trở lên (tại vòng 2)

* Thời gian, địa điểm thực hiện tiếp nhận vào làm viên chức:

- Việc tổ chức tiếp nhận vào làm viên chức dự kiến tổ chức vào ngày 01/6/2024.

- Địa điểm tổ chức: tại thành phố Hà Nội.

* Thông báo kết quả tiếp nhận vào làm viên chức

Sau khi hoàn thành việc tổ chức tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng kiểm tra, sát hạch phải báo cáo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tiếp nhận vào làm viên chức, Hội đồng kiểm tra, sát hạch phải thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến trụ sở của BHXH Việt Nam đối với người được tiếp nhận vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương và đến trụ sở của BHXH các tỉnh để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

* Hoàn thiện hồ sơ thí sinh trúng tuyển

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến trụ sở của BHXH Việt Nam đối với thí sinh dự tuyển tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương và BHXH các tỉnh đối với thí sinh dự tuyển tại BHXH các tỉnh để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

+ Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển thí sinh cần nộp bản sao văn bằng và bảng kết quả học tập (tất cả kèm bản dịch sang tiếng Việt công chúng) và bản sao có công chứng giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người được tiếp nhận vào làm viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, BHXH Việt Nam sẽ thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh và không thực hiện tiếp nhận vào làm viên chức hoặc không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong các kỳ tuyển dụng viên chức của Ngành.

* Ký hợp đồng làm việc và nhận việc

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ra quyết định (hoặc ủy quyền ra Quyết định) tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký để người trúng tuyển đến BHXH các tỉnh thực hiện việc ký hợp đồng làm việc.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tiếp nhận vào làm viên chức phải đến trụ sở của BHXH Việt Nam (đối với thí sinh dự thi tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương) và đến trụ sở của BHXH tỉnh (đối với thí sinh dự tuyển tại BHXH tỉnh) để ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc BHXH Việt Nam đồng ý gia hạn.

- Trường hợp người được tiếp nhận vào làm viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn theo quy định thì Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh có văn bản báo cáo để Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (hoặc ủy quyền) hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Xem thêm Kế hoạch 1248/KH-BHXH ban hành ngày 03/5/2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 840

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn