Đã có dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
03/05/2024 07:56 AM

Có phải đã có dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng đúng không? – Quang Minh (Bình Dương)

Đã có dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

Đã có dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Dự thảo Nghị định

Đã có dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

Cụ thể, dự thảo Nghị định này sẽ quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng.

Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng không được quy định tại dự thảo Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Dự kiến các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng sẽ chia thành 05 nhóm:

- Nhóm “Vi phạm quy định về bảo đảm an ninh thông tin”

- Nhóm “Vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân”

- Nhóm “Vi phạm quy định về phòng, chống tấn công mạng”

- Nhóm “Vi phạm quy định về triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng”

- Nhóm “Vi phạm về phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội”

Đối tượng áp dụng sẽ bao gồm:

(1) Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hành vi vi phạm hành chính quy định tại dự thảo Nghị định này.

(2) Tổ chức quy định tại (1) bao gồm:

- Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh, các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp;

- Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã;

- Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư 2020;

- Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- Doanh nghiệp nước ngoài hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, dịch vụ cung cấp nội dung trên không gian mạng, công nghệ thông tin, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng;

- Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên không gian mạng;

- Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tên miền;

- Chủ quản hệ thống thông tin;

- Đơn vị vận hành hệ thống thông tin;

- Các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác theo quy định pháp luật;

- Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao;

- Tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam;

- Tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

(3) Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại dự thảo Nghị định này bị áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm hành chính.

(4) Cơ quan, người có thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại dự thảo Nghị định này.

Dự kiến dự thảo Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,599

Bài viết về

lĩnh vực Vi phạm hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn